Giảm giá!

Cảnh Tự Thiết Lập Lô Hương (Hiệu Vị Bát Hương Chữ Song Ngữ)

Giá gốc là: ₫269,000.Giá hiện tại là: ₫235,000.

Hiệu Vị Bát Hương Chữ Song Ngữ

Mô tả

Hiệu Vị Bát Hương Chữ Song Ngữ – Bảng Mã Cốt Bát Hương Bách Gia Trăm Họ

Sách Hiệu Vị Lô Hương Kim Đồng Ngọc Nữ – Lục Thập Hoa Giáp Bản Mệnh dùng để tra hiệu vị cốt bát hương, chỉ cách lập thành lô hương.

Nội dung sách bao gồm:

  • Thiết lập lô hương
  • Tam bảo lô hương
  • Phụng sự Đức ông
  • Phụng sự thánh hiền
  • Tiêu diện đại sĩ
  • Tam toà thánh mẫu
  • Lô hương công đồng
  • Lô hương tứ phủ trầu bà
  • Lô hương lục vị tôn quan
  • Lô hương hạ ban
  • Lô hương bán thiên
  • Lô hương trần triều
  • Tại gia lập điện lô hương
  • Phụng sự Phật lô hương
  • Công đồng lô hương
  • Công đồng Trần triều lô hương
  • Công đồng thánh mẫu lô hương
  • Hạ ban lô hương
  • Cửu trùng lô hương
  • Vị hiệu bài vị thông dụng
  • Vị hiệu thần tài
  • Vị hiệu thổ công
  • Vị hiệu thành hoàng
  • Vị hiệu cây hương
  • Vị hiệu đức ông
  • Vị hiệu miếu
  • Vị hiệu thổ tinh
  • Cốt tâm tượng Phật
  • Thích ca Phật tượng
  • Già lam tượng
  • Thiên tướng hộ pháp tượng
  • Thần vương hộ pháp tượng
  • Ngọc Xuân ngọc liễn nhị tượng
  • Thánh tăng Phật tượng
  • Thộ địa điều ngự vương tượng
  • Tì Lư phật tượng
  • Di đà Phật tượng
  • Di lặc Phật tượng
  • Quan âm phật tượng
  • Phạn vương tượng
  • Thế chí Bồ tát
  • Đế thích tượng
  • Thánh phụ Phật tượng
  • hánh mẫu Phật tượng
  • Ngọc hoàng phật tượng
  • Kim đồng ngọc nữ tượng
  • Nam tào phật tượng
  • Bắc đẩu Phật tượng
  • Sư tử Phật tượng
  • Phổ hiền phật tượng
  • Dược vương Phật tượng
  • Dược thượng Phật tượng
  • Địa tạng vương phật tượng
  • Ca diếp phật tượng
  • Bà la Môn tượng
  • A Nan phật tượng
  • Tiêu diện phật tượng
  • Diễm khẩu quỷ vương phật tượng
  • Kim cương tát phật tượng
  • Thập bát Long thần phật tượng
  • Thiện hữu hộ pháp phật tượng
  • Ác hữu hộ pháp phật tượng
  • Địa phủ phật tượng
  • Thuỷ phủ phật tượng
  • Tiên hương thánh mẫu tượng
  • Thánh di phật tượng
  • Tây thiên đạt ma tổ sư phật tượng
  • Huyền Quang thánh tổ phật tượng
  • Trấn thiên chân vũ thánh tượng
  • Thập bát La hán tượng
  • Thuỷ phủ thánh mẫu tượng
  • Thiên phủ cửu trùng thiên thánh mẫu tượng
  • Địa phủ thánh mẫu tượng
  • Quỳnh hoa công chúa
  • Quế hoa công chúa
  • Quan thánh tượng
  • Hữu đạo đại vương
  • Tề thiên đại thánh
  • Độc cước đại thánh
  • Lục giáp lục đinh thần thủ hộ già lắm
  • Lục thập hoa giáp tôn hương bản mệnh
  • Vị hiệu gia tiên
  • Vị hiệu thờ vợ
  • Vị hiệu thờ chồng
  • Vị hiệu tổ cô
  • Vị hiệu mãnh tổ
  • Vị hiệu thờ mẹ mới mất
  • Vị hiệu thờ cha mới mất
  • Vị hiệu cha mẹ thờ con
  • Vị hiệu cha mẹ thờ cô
  • Vị hiệu cha mẹ thờ bác
  • Vị hiệu cha mẹ thờ chú
  • Vị hiệu thờ anh chị em
  • Vị hiệu thờ cha mẹ 100 ngày
  • Vị hiệu thờ 3 ngày
  • Chết từ 1-1000 tuổi
  • Bài vị giải sao
  • Bài vị tam phủ
  • Bài vị kết
  • Bài vị phát tấu
  • Bài vị ngục ngũ phương
  • Câu đối ngục khai phương
  • ài vị vong
  • Cách xưng hô
  • Chiêm tam tai
  • Nam nữ thuộc thập nhị cũng tuế
  • Nam thượng thuộc Bắc đẩu mũ thượng lệ Bắc đẩu
  • Nam thượng thanh nữ thiên tào
  • Thập nhị tuế tiền sinh cập mỗ cung
  • Nam nữ vận cung thể thức
  • Chiêm Cửu diệu
  • Chiêm trực mệnh
  • Chiêm bàng động bát quái
  • Lục thập nhật kim đồng ngọc nữ lập thành
  • Lục giáp lục đinh thần tướng

Sách được khâu thủ công theo lối cổ, giấy xuyến chỉ hoặc giấy trắng cổ gấp đôi, đọc ngược từ phải sang, khâu gáy bằng chỉ dù, quét keo, tem sách chống xước, mực in chống nước không phai màu, số lượng chỉ có vài cuốn.

Cảnh Tự Thiết Lập Lô Hương
Cảnh Tự Thiết Lập Lô Hương

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.