Đại Niệm Xứ – Thiền sư U Silananda (Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt)

299,000

ĐẠI NIỆM XỨ
THIỀN SƯ U SILANANDA
Dịch giả Tỳ kheo Khánh Hỷ Aggasami Trần Minh Tài
Ấn bản: Như Lai Thiền viện tại
1215 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
Số trang : 402

Mô tả

Đại Niệm Xứ – Thiền sư U Silananda (Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt)

Kinh Ðại Niệm Xứ là một kinh vô cùng quan trọng đối với những người hành Thiền Minh Sát bởi vì tất cả những lời chỉ dẫn trực tiếp hay gián tiếp về thiền tập của Ðức Phật đều được ghi lại một cách súc tích trong kinh này. Nếu bạn thật tâm và nghiêm túc trong việc hành Thiền Minh Sát thì bạn phải thông suốt kinh Ðại Niệm Xứ.

Nhận thấy Kinh Ðại Niệm Xứ là một kinh rất quan trọng đối với những người hành thiền; nếu không hiểu rõ kinh này lại không được thiền sư hướng dẫn trực tiếp thì sẽ thực hành sai lầm và việc hành thiền sẽ không gặt hái kết qủa tốt đẹp. Từ khi chuyên tâm hành Thiền, chúng tôi có ý muốn dịch và soạn thảo một tài liệu thật đầy đủ về lý thuyết cũng như thực hành Tứ Niệm Xứ, tức Thiền Minh Sát, để giúp đỡ những Phật tử muốn thực hành đạo giải thoát. Trong khi chưa có tài liệu thuận duyên để soạn thảo thì may thay, vào năm 1983, chúng tôi được tham dự một khóa thiền tại Lafayette, California dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thiền Sư Silananda. Trong khoá thiền này, Thiền sư đã dành trọn mười buổi pháp thoại để giảng giải Kinh Ðại Niệm Xứ. Hòa Thượng Thiền Sư trong khi diễn giảng đã căn cứ vào Chú Giải, Phụ Chú Giải, và chú giải của Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi (một vị Tam tạng pháp sư, hội chủ Ðại hội Kết tập Tam Tạng lần thứ sáu). Là một học giả thâm cứu Phật Pháp, một Thiền sư kinh nghiệm thực chứng, có tinh thần của một luật gia, một sử gia, nên Hòa Thượng Silananda đã giảng giải Kinh Ðại Niệm Xứ môt cách khúc chiết, rõ ràng, hợp theo nguyên tắc luận lý và khoa học, không chủ quan, thiếu căn cứ…

Ðọc Kinh Ðại Niệm Xứ do Hòa Thượng Silãnanda giảng giải chúng ta sẽ hiểu rõ ràng những lời dạy thực hành của Ðức Phật. Các bạn sẽ tìm thấy ở đây những lời giảng giải chính xác, rõ ràng theo đúng kinh đìển nguyên thủy, nghĩa là vào thời kỳ mà Phật giáo chưa chia thành bộ phái, chưa bị người sau, vì lý do này hay lý do khác, thêm vào. Ðây là một bản Kinh nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất mà các nhà nghiên cứu Phật học khách quan đều thừa nhận. Trong cuốn sách này nhiều điểm được giải thích rõ để tránh thực hành sai lầm.

Mục Lục
Lời giới thiệu của Ban Tu Thư NLTV
Vài lời của người soạn dịch

Phần 1 – Giảng Giải

[00] Lời giới thiệu
[01] Quán sát thân trong thân
[02] Quán sát thọ trong thọ
[03] Quán sát tâm trong tâm
[04] Quán sát pháp trong pháp
[05] Bảo đảm thành đạo

Phần 2 – Kinh Ðại Niệm Xứ

[06] Kinh Ðại Niệm Xứ

Phần 3 – Hướng dẫn hành Thiền

[07] Hướng dẫn hành Thiền

– Thiền Tha thứ
– Thiền Từ ái
– Thiền Minh sát

Ghi chú
Pali-Việt đối chiếu

Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.