Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tạng Nikàya Pàli (Bộ 24 Cuốn)

5,200,000

Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tạng Nikàya Pàli

Biên dịch: HT Thích Minh Châu
Nhà xuất bản: Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hình thức: Bìa Cứng

Gồm 24 quyển

Trường Bộ (2 quyển) gồm: Tập 1, 2
Trung Bộ (3 quyển) gồm: Tập 3, 4, 5
Tương Ưng Bộ (5 quyển) gồm: Tập 6, 7, 8, 9, 10
Tăng Chi Bộ (4 quyển) gồm: Tập 11, 12, 13, 14
Tiểu Bộ (10 quyển) gồm: Tập 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Mô tả

Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tạng Nikàya Pàli (Bộ 24 Cuốn)

Kinh tạng Nikàya Pàli (từ tập 1 – tập 24) là bộ kinh thuộc Phật giáo truyền thống, còn gọi là Kinh tạng Nguyên thủy. Ðó là những bộ kinh chứa đựng những gì Ðức Phật đã dạy suốt trong 45 năm truyền giáo, gồm những giáo lý căn bản như Tứ diệu đế, Duyên khởi, Vô ngã… Các nhà nghiên cứu Phật học, các Sử gia đều coi Kinh tạng Nguyên thủy là tài liệu đáng tin cậy nhất và gần gũi nhất để xác định những gì mà Ðức Phật tuyên thuyết.

Đây là Tạng kinh nguyên thủy của Phật giáo, không chỉ quan trọng đối với tu sĩ Nam tông nói riêng mà còn là bộ sách không thể thiếu của tu sĩ Phật giáo và những người muốn học Phật một cách căn cơ. Bộ sách với dung lượng vừa phải, những điều giảng dạy đều rất dung dị dễ hiểu nhắm vào pháp hành là chính, có lợi ích rất thiết thực và lớn lao. Người nào đọc qua Tạng kinh một lần sẽ có thể phát khởi niềm tin vào giáo lý đức Phật do thấy rõ nấc thang tiến đạo được chỉ dạy một cách chi tiết tường tận. Người nào đọc một cách thích thú, đọc nhiều lần và thực hành vài điều dạy trong Tạng thì niềm tin giải thoát hiện đời sẽ được củng cố và lớn mạnh, những đau khổ của đời sống thường nhật sẽ dễ dàng đi qua.

Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tạng Nikàya Pàli (Bộ 24 Cuốn)
Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tạng Nikàya Pàli (Bộ 24 Cuốn)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.