Đại Việt sử ký toàn thư (in theo bản 1971) – Ngô Sĩ Liên (2 Tập)

800,000

Đại Việt sử ký toàn thư
Tác giả : Ngô Sĩ Liên
Dịch giả : Viện Sử học
Ngôn ngữ : Việt
tập I Số trang : 800
tập 2 Số trang : 1,008
Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản : 2004
Phân loại : Lịch sử – Tiểu sử – Ngữ Lục

Mô tả

Đại Việt sử ký toàn thư

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ  là bộ sử ký lớn, có giá trị về nhiểu mặt, là di sản quý báu của một nền văn hóa dân tộc.

Bằng tất cả văn bản, tư liệu còn lưu giữ được, các nhà sử học  đã cho chúng ta biết Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mà chúng ta hiện có không phải là sách chỉ do Ngô Sĩ Liên soạn mà do nhiều người viết ở các thời kỳ khác nhau như Lê Văn Hưu (Đại Việt Sử ký). Phan Phú Tiên (Sử Ký tục biên), sau này Phạm Công Trứ và một số người khác viết thêm một phần Bản kỷ tục biên và làm công việc hiệu đính v.v..

Năm 1967, lần đầu tiên bộ Đại Việt Sử Ký toàn thư gồm 4 tập do nhà Hán học Cao Huy Giu dịch và giáo sư Đào Duy Anh hiệu đính ra mắt bạn đọc. Năm 1971, bộ sử đó được tái bản lần thứ nhất có sửa chửa và bổ sung.

Sau này, chúng ta đạt được biết bản in xưa nhất của Đại Việt Sử Ký toàn thư là bản Nội các quan bản được in từ ván khắc năm Chính Hòa 18 (1967). Bản in này do giáo sư sử học Phan Huy Lê mang từ Paris về nước. Kể từ đó, cùng với sự giúp đỡ của các bạn Pháp (năm 1985) đã tặng chúng ta bộ vi phim (micro phim) bản in Nội các quan bản, và Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã tiến hành dịch, chú thích, hiệu đính, xuất bản đầy đủ cả 4 tập.

Như vậy, trong mấy chục năm qua, giới nghiên cứu và bạn đọc yêu mến lịch sữ nước nhà đã có hai bản dịch về cùng một bộ sách vĩ đại ấy.

Lần này, với sự đồng ý của giáo sư Đào Duy Anh, chúng tôi in lại bộ Đại Việt Sử Ký toàn thư xuất bản năm 1971 đã có sửa chữa và bổ sung trong công việc dịch và hiệu đính với mục đích giúp bạn đọc rộng rãi thấy rõ giá trị của bộ sách trong lịch sử học Việt Nam nói riêng và lịch sử văn hóa Việt Nam nói chung.

MỤC LỤC

Giới thiệu

Tiểu sử Ngô Sĩ Liên

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Tựa Đại Việt sử lý lục biên

Sách Đại Việt sử ký tục biên

Sách Đại Việt sử ký ngoại kỷ toàn thư

Biểu dâng sách “Đại Việt sử ký toàn thư”

Phàm lệ về việc biên soạn sách Đại Việt sử ký toàn thư

Phàm lệ củ tục biên

Mục lục kỷ niên của “Đại Việt sử ký”

Việt giám thông khảo tổng luận

NGOẠI KỶ

Quyển 1       Kỷ Hồng Bàng thị

Kỷ nhà Thục

Quyển 2       Kỷ nhà Triệu

Quyển 3      Kỷ thuộc Tây Hán

Kỷ thuộc nữ vương

Kỷ thuộc Đông Hán

Kỷ sĩ vương

Quyển 4      kỷ thuộc Ngô tấn Tống Tề Lương

Kỷ nhà Tiền Lý

Kỷ  Triệu Việt Vương

Kỷ Hậu Lý

Quyển 5      Kỷ thuộc Tùy Đường

Kỷ Nam Bắc phân tranh

Kỷ nhà Ngô

BẢN KÝ

Quyển 1      Kỷ nhà Đinh

Kỷ nhà Lê

Quyển 2      Kỷ nhà Lý

Quyển 3      Kỷ nhà Lý (tt)

Quyển 4      Kỷ nhà Lý (tt)

Quyển 5      Kỷ nhà Trần

Quyển 6      Kỷ nhà Trẩn (tt)

Quyển 7      Kỷ Hậu Trần

Quyển 8      Kỷ thuộc Minh

MỤC LỤC Tập II

BẢN KỶ THỰC LỤC

Quyển X         Kỷ nhà Lê (1418 – chỉ mới đến 1675) ) (chép từ năm 1418 đến 1433)

Quyển XI        Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1434 đến 1459)

Quyển XII       Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1460 đến 1472)

Quyển XIII      Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1473 đến 1497)

Quyển XIV     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1498 đến 1509)

Quyển XV      Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1510 đến 1532)

 BẢN KỶ TỤC BIÊN

Quyển XVI     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1533 đến 1572)

Phụ : Họ Mạc

Quyển XVII     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1573 đến 1599)

Quyển XVIII   Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1600 đến 1662)

Quyển XIX     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1663 đến 1675)

Phụ lục            Tên riêng

Sự kiện

Đại Việt sử ký toàn thư
Đại Việt sử ký toàn thư

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.