Giảm giá!
Dịch Kinh Tân Khảo
Tác giả: Nguyễn Mạnh Bảo
Quyển i - Hà đồ và Lạc thư
Quyển ii - Thượng kinh (15 quẻ)
Quyển iii - Thượng kinh (15 quẻ
tiếp)
Quyển iv - Hạ kinh (17 quẻ)

Dịch Kinh Tân Khảo – Nguyễn Mạnh Bảo (Trọn Bộ 7 Quyển)

2,500,000

  • Dịch Kinh Tân Khảo

  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Bảo
  • Quyển i – Hà đồ và Lạc thư
  • Quyển ii – Thượng kinh (15 quẻ)
  • Quyển iii – Thượng kinh (15 quẻ, tiếp)
  • Quyển iv – Hạ kinh (17 quẻ)
  • Quyển v – Hệ từ thượng truyện
  • Quyển vi – Hệ từ hạ truyện, thuyết quái truyện, tự quái truyện, tạp quái truyện
Mã: 388556208-1575467316552-0 Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Dịch Kinh Tân Khảo – Nguyễn Mạnh Bảo (Trọn Bộ 7 Quyển)

Một công trình sưu tầm khảo cứu theo khoa học nguyên tử, vũ trụ quan và nhân sinh quan rất công phu trong 20 năm.

Nếu các nhà Khoa học công nhận Nguyên tắc âm dương song tiến là đúng thì bộ kinh này gồm hết cả các nguyên tắc và lý thuyết về Âm dương học.

Gồm 7 quyển, mỗi quyển 600 trang, tổng hơn 4000 trang
Dịch Kinh Tân Khảo – Nguyễn Mạnh Bảo (Trọn Bộ 7 Quyển)
Dịch Kinh Tân Khảo – Nguyễn Mạnh Bảo (Trọn Bộ 7 Quyển)

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 5 kg
Kích thước 21 × 15 × 10 cm
isbn_issn