Độ Tử Pháp Toàn Tập Song Ngữ

199,000

Độ tử pháp
Nghi Thức Hành Pháp trong Đám Tang
Hướng dẫn cụ thể chi tiết nghi thức đám ma

Mô tả

Độ Tử Pháp là tuyển tập các vấn đề liên quan đến tang ma gồm

1. Tuyển thời nhập niệm (chọn giờ khâm niệm)
2. Chiêm nhật thần pháp
3. Chiêm hưởng linh pháp
4. Phần hương cáo yết nghi
5. Địa tạng phó chúc nghi
6. Phạt mộc chung
7. Nhập niệm nghi
8. Phát phục nghi
9. Tống thần nghi
10. Phục hồn nghi
11. Lễ ngô cương phá liễu xa nghi
12. Thiên quan nghi
13. Động quan nghi
14. Khai tẩn nghi
15. Đạo lộ nghi
16. Khu huyệt nghi
17. Phô lộ tinh nghi
18. Thành phần nghi
19. An sàng nghi
20. Xả tang nghi
21. Khu thần pháp

Độ Tử Pháp Toàn Tập
Độ Tử Pháp Toàn Tập

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.