Giảm giá!
Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền
Tác giả: Liên Nhã TRẦN KIM CANG
327 Trang

Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền – Liên Nhã Trần Kim Cang

299,000

  • Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền

  • Tác giả: Liên Nhã TRẦN KIM CANG
  • 327 Trang

Mô tả

Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền – Liên Nhã Trần Kim Cang

Nội dung Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền được xếp từ dễ đến khó để học viên có thể tiếp thu dần và luyện tập có kết quả từng bước. Việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa động công và tĩnh công tác dụng đến tất cả bộ phận cơ quan trong cơ thể, nó không chỉ làm cho học viên có được công lực mạnh mẽ, đẩy lui mọi benh tật mà còn giúp hình thành nhân cách sống, đạo lý sống. Bên cạnh đó, người học phát triển được khả năng chua benh giúp đỡ cộng đồng, từ đấy mà tâm đức có điều kiện trưởng thành rất nhiều.
Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền – Liên Nhã Trần Kim Cang
Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền – Liên Nhã Trần Kim Cang

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 2 kg
Kích thước 21 × 15 × 2 cm
isbn_issn