Khai Thị Thiền Trực Chỉ – Hòa Thượng Bửu Thắng

199,000

KHAI THỊ THIỀN TRỰC CHỈ
Thiền Sư Bửu Thắng
Chùa Bửu Minh Gò Công
211 Trang

Mô tả

Khai Thị Thiền Trực Chỉ

Hòa-Thượng Viện-Chủ tu viện Huệ-Quang Thượng Huệ Hạ Hưng là luật sư, Pháp-Sư, bậc danh tăng chơn tu đã nhiều lần tán thán Hòa-Thượng Bửu-Thắng Thiền-Sư trước đại chúng”
“Hòa-Thượng Bửu-Thắng phân tách Trực-Chỉ-Thiền lời nói hết sức từ tốn, giản dị, chơn thật, sâu kín, sắc bén tuôn tràn như thác đỗ, thao thao bất tuyệt mà không hề có suy nghĩ ( Tự tánh thuyết pháp ). Có mấy lần Hòa-Thượng hỏi: Hòa-Thượng Bửu Thắng giảng đề tài gì để Hòa-Thượng giới thiệu, Hòa-Thượng Bửu Thắng đều nói: “Hễ lâm sàng mới ứng dụng Hòa-Thượng”. Hai vị Hòa-Thượng Thiền-Sư rất khéo “Ứng hóa vi chơn” pháp phương tiện cốt chỉ để giác-ngộ quần sanh mà thôi.
Vì thế khi kết tập và trùng-tuyên bộ sách Từ-Điển Trực-Chỉ Thiền nầy vẫn để y nguyên văn, lời nói mộc mạc, chơn thật của Thầy đó là Thiền-Ngữ-Lục.
Khai Thị Thiền Trực Chỉ
Khai Thị Thiền Trực Chỉ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.