Linh Xăm Đức Thánh Trần Hưng Đạo
Hội Bắc Việt Tương Tế Sài Gòn
Dịch: Trần Nguyên Cát
225 Trang

Linh Xăm Đức Thánh Trần Hưng Đạo (Trần Triều 100 Quẻ Thần Ứng) – Trần Nguyên Cát

199,000

  • Linh Xăm Đức Thánh Trần Hưng Đạo

  • Hội Bắc Việt Tương Tế Sài Gòn
  • Dịch: Trần Nguyên Cát
  • 225 Trang

Mô tả

Linh Xăm Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Tổng số quẻ : 50Phân loại : 7 loại1. Thượng quái : 01 quẻ2. Thượng thượng : 06 quẻ3. Đại cát : 13 quẻ4.Trung bình : 14 quẻ5.Trung hạ : 01 quẻ6. Hạ hạ : 14 quẻ7. Hạ quái : 01 quẻ.Có thể chia làm 3 nhóm quẻ :– Nhóm quẻ tốt gồm : 20 quẻ (thượng quái, thượng thượng, đại cát).– Nhóm quẻ trung bình gồm : 14 quẻ.– Nhóm quẻ xấu gồm: 16 quẻ (Trung hạ, hạ hạ, hạ quái).
Linh Xăm Đức Thánh Trần Hưng Đạo
Linh Xăm Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 1.00 cm
isbn_issn