Giảm giá!

Luận Quẻ Kinh Dịch – Lưu Huyền Khoa

Giá gốc là: ₫500,000.Giá hiện tại là: ₫299,000.

Luận Quẻ Kinh Dịch

Tác giả: Lưu Huyền Khoa

599 Trang

 

Mô tả

Kinh Dịch trọn bộ là một trước tác kinh điển lâu đời nhất, kết tinh trí tuệ của văn hóa Trung Hoa cổ đại. Kinh Dịch phát hiện tính quy luật và phương pháp nhận thức, dự đoán, xử lý sự vật, và với ý nghí nghĩa phương pháp luận này, nó có ảnh hưởng quan trọng đối với nhiều lĩnh vực như triết học, khoa học xã hội, văn hóa nghệ thuật… của Trung Quốc từ xưa đến nay.
 
Trong Kinh Dịch có 384 hào, có nghĩa là có 384 lời khuyên hữu ích.
 
Lật mở từng trang sách Kinh dịch, bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, bạn hẳn sẽ không nghĩ rằng quản lý trong học thuật truyền thống lại được viết ra gần gũi, dễ hiểu đến thế. Ở đó, bạn không hề thấy bất kỳ hơi thở nào mang âm hưởng nghiên cứu Nho giáo, càng không hề thấy chỗ nào khó hiểu cả. Đáng quý hơn là, bạn sẽ thấy mỗi một điểm trong cuốn sách này đều liên quan mật thiết đến công việc của bản thân mình. Mỗi một quan điểm, mỗi một kiến giải trong đó đều giúp chúng ta thoát ra khỏi khó khăn và cản trở để trưởng thành trong công việc.
 
Dịch là biến đổi, tức là tùy thời biến đổi để theo Đạo. Nó là thứ sách rộng lớn đầy đủ, hầu để thuận theo lẽ tính mệnh, thông đạt cớ u minh, hiểu hết tình trạng muôn vật mà bảo những cách mở mang các vật, làm thành các việc Thánh nhân lo cho đời sau như thế, có thể gọi là tột bậc.
 
Dịch có bốn điều thuộc về Đạo của thánh nhân: để Nói thì chuộng Lời, để Hành động thì chuộng sự Biến đổi, để chế Đồ đạc thì chuộng Hình tượng, để Bói toán thì chuộng lời Chiêm đoán của nó. Cái lẽ lành, dữ, tiêu, lớn, cái đạo tiến, lui, còn, mất, có đủ ở Lời. Suy Lời xét Quẻ, có thể biến sự Biến đổi, thì sự Chiêm đoán tự nhiên ngụ ở trong đó.
 
Quân tử khi ở yên thì coi Hình tượng và gẫm Lời lẽ của nó, khi hành động thì coi sự Biến đổi mà gẫm lời suy đoán của nó. Hiểu Lời mà không đạt ý của nó thì có, chứ chưa có ai không hiểu Lời mà thông được Ý của nó bao giờ…” (Hà Nam Trình Di Chính Thúc Tự).
Danh sách chương
Những Điều Nên Biết
Dịch Thuyết Cương Lĩnh
LỜI NÓI ĐẦU 1
CÁCH NGÔN LỜI TỰA 4
 
PHẦN I
CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN
MỞ ĐẦU KINH DỊCH 7
HÀ ĐỒ – LẠC THƯ 8
ÂM DƯƠNG 26
BÀN VỀ TIÊN THIÊN VÀ HẬU THIÊN 28
ĐỒ QUÁI VĂN VƯƠNG 28
QUÁI SỐ VĂN VƯƠNG 29
NGŨ HÀNH TỨ PHƯƠNG 30
TRUNG CUNG NHẬP XUẤT 30
 
CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN CƠ BẢN 31
I. Bàn về ngũ hành 31
1. Lục thập hoa giáp -六 十 花 甲 納 音 歌 35
2. Giải thích lục thập hoa giáp 36
II. Thiên Can 天干 41
III. Địa chi 地支 42
1. Phép khởi hành theo năm 43
2. KHỞI GIỜ THEO NGÀY 日上起時法 44
3. ĐỊNH GIỜ DẦN 定寅時法 45
IV. NGŨ HÀNH SINH KHẮC 45
V. THỨ TỰ CỦA NGŨ HÀNH 五行次序 47
VI. THỨ TỰ CỦA BÁT QUÁI 八卦次序 49
VI. TAM HỢP : 49
VII. LỤC HỢP: 49
IIX. TỨ HÀNH XUNG: 50
IX. LỤC XUNG: 51
X. LỤC HẠI 52
XI. TAM HỢP CỤC 三合會局 53
XII. VÒNG TRƯỜNG SINH 長生訣 54
XIII. TAM HÌNH 61
XIV. 12 TIẾT LỆNH 61
XV.TƯỢNG CỦA 64 QUẺ TRONG KHÔNG GIAN 63
1. Vô cực và thái cực. 63
2. Lưỡng nghi 64
3. Tứ tượng 64
4. Bát quái 64
5. Bát quái với khoa học 65
6. Bát quái với sử học: 65
7. Bát quái với toán học:. 66
8. Bát quái với y học:. 67
9. Bát quái và thân thể: 67
10. Bát quái với sinh vật: 67
11. Bát quái cũng có mối quan hệ với giáo dục. 68
12. Bát quái với luật pháp:. 68
13. Bát quái với khí tượng: 69
14. Bát quái với quân sự: 69
15. Bát quái với khí công: 70
16. Bát quái với hôn nhân: 72
17. Bát quái với phật giáo, đạo giáo: 72
18. Bát quái với triết học: 72
19. Bát quái với văn học: 73
20. Bát quái tượng 74
21. Bát quái sinh 64 quẻ 75
XVI. (NGUYÊN HANH LỢI TRINH) 元亨利貞 88
XVII. Cát, Lận, Lệ, Hối, Cữu, Hung 90
 
PHẦN II
CHƯƠNG 1
GIEO QUẺ DỊCH
I. Các Cách gieo quẻ 92
1. Gieo quẻ bằng cỏ thi ( Lựa chọn số 1 ) 92
2. Gieo quẻ bằng đồng tiền xu ( Lựa chọn 2 ) 94
3. Gieo quẻ theo thời gian ( bấm độn ) 96
4. Gieo quẻ theo thời gian ( toán nhị phân ) 99
5. Các phép gieo quẻ khác 100
II. Quẻ chủ – Quẻ hỗ – Quẻ biến 100
1. Cách lập quẻ Hỗ 100
2. Quẻ thể – Quẻ dụng 101
3. VƯỢNG, TƯỚNG, HƯU, TÙ, TỬ VỚI NHU CẦU NGŨ HÀNH 102
4. Vai trò của hào động với quẻ thể và dụng 106
5. Trình tự dự đoán bát quái tượng quẻ: 106
III. Các việc thường dự đoán theo tượng quẻ 109
1. Dự đoán thời tiết: 109
2. Dự đoán nhân sự: 109
3. Dự đoán hôn nhân 110
4. Dự đoán sinh đẻ: 110
5. Dự doán ăn uống: 110
6. Dự đoán cầu mưu: 111
7. Dự đoán cầu danh: 111
8. Dự đoán cầu tài: 111
9. Dự đoán giao dịch: 112
10.Dự đoán xuất hành: 112
11.Dự đoán người đi xa: 112
12.Dự đoán cầu gặp: 112
13.Đoán mất của: 112
14. Đoán bệnh tật: 113
15.Đoán về kiện tụng: 114
IV. Dự đoán xác định thời gian ứng nghiệm của quẻ 114
1. Xác định thời gian ứng nghiệm theo tượng quẻ 114
2. Xác định thời gian ứng nghiệm theo số của quẻ 115
3. Xác định thời gian ứng nghiệm theo quẻ sinh cho quẻ thể 115
4. Lấy trạng thái động, tĩnh của người đến đoán để xác định thời gian ứng nghiệm 115
V. Luận bàn về Thần Hung Sát 116
1. Phép định quý nhân 貴人歌訣 116
2. Lộc – Mã – Dương nhẫn – 祿馬羊刃 119
3.Văn Xương 119
4. Hàm trì là mật mã vận đào hoa 120
5. Cô thần quả tú là mật mã cô đơn 121
7. HỒNG DIỄM LÀ MẬT MÃ TÌNH DỤC 123
8. VONG THẦN LÀ MẬT MÃKIỆN TỤNG LAO TÙ 124
9. TƯỚNG TINH LÀ MẬT MÃ THĂNG CHỨC TĂNG LƯƠNG 125
10. HOA CÁI LÀ MẬT MÃ CÙA TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT 126
 
CHƯƠNG 2
CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN
I. PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN THEO BÁT QUÁI 128
1. Cách Độn Quẻ: 129
2. XEM CHO ĐÀN ÔNG 132
3. XEM CHO ĐÀN BÀ 132
4. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG 132
5. BÁT QUÁI ĐẠI ĐỘN 133
6. BÁT QUÁI TIỂU ĐỘN 144
II. LỤC NHÂM TIỂU ĐỘN 162
1. Cách độn ĐỒ HÌNH 162
2. CÁCH LẤY CUNG 162
3. GIẢI THÍCH Ý NGHĨA SÁU CUNG 163
4. Ý NGHĨA MỚI CỦA 6 CUNG PHỐI HỢP 164
5. HƯỚNG DẪN LUẬN GIẢI 166
III. LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘN 169
1. PHẦN NGUYÊN VĂN : 169
2. Bản dịch: 177
3. Thiên Cương Tam Tự quyết 194
 
CHƯƠNG 3
Dự đoán với Kinh Dịch 209
PHẦN III
PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN THEO LỤC HÀO 220
CHƯƠNG 1
I. Nạp giáp 納 甲 裝 卦 歌 220
1. Phương pháp nạp can 220
2 . Phương pháp nạp chi của bát qúai 221
II. Ứng dụng lục thân 223
1. CÁCH SẮP XẾP LỤC THÂN 224
2. CÁCH CHỌN DÙNG LỤC THÂN 225
3. LỤC THÂN PHÁT ĐỘNG 226
4. LỤC THÂN BIẾN HÓA六親變化歌 227
5. SÁU HÀO ĐỘNG BIẾN 227
6. AN THẾ ỨNG 安世應訣(Phép an Thế và Ứng) 228
7. TRÌ THẾ CỦA CÁC HÀO -諸爻持世訣 230
8. Phép nạp Lục thú 235
9. AN NGUYỆT QUÁI THÂN 237
10. Phi Thần Phục Thần 239
11. TIẾN THẦN, THOÁI THẦN 244
 
CHƯƠNG 2
CÁC DỮ LIỆU ĐẾN DỰ ĐOÁN LỤC HÀO 246
1. Dụng thần 246
2. Nguyên thần 249
3. Kỵ Thần 251
4. CỪU THẦN 253
5. DỤNG THẦN HIỆN HAI LẦN 253
6. ÁM ĐỘNG 255
7. BÀN VỀ NHẬP MỘ 256
8. Nhật thần ( Nhật kiến ) 258
9. Nguyệt Kiến 260
a. Nguyệt phá 260
b. Quyền nguyệt phá 263
c. Tuần không 264
 
CHƯƠNG 3
Các phần luận quẻ 267
1. Thứ Nhất: PHÂN LOẠI DỤNG THẦN 267
2. Thứ hai : THẾ ỨNG LÀM DỤNG THẦN 267
3. Thứ ba: HỎI ĐÁP VỀ DỤNG THẦN 268
4. Thứ tư : LUẬN VỀ NGUYÊN THẦN, CỪU THẦN, KỴ THẦN 268
5. Thứ năm : LUẬN VỀ PHI THẦN 269
6.Thứ sáu: PHỤC THẦN CHÍNH TRUYỀN 270
7. Thứ bảy: LUẬN VỀ LỤC THÚ 270
8.Thứ tám: LUẬN VỀ VỊ TRÍ CỦA TỨ SINH 271
9.Thứ chín: LUẬN VỀ NGUYỆT PHÁ 271
10.Thứ mười: LUẬN VỀ TUẦN KHÔNG 272
11.Thứ mười một: LỆ ĐỊNH VỀ QUẺ PHẢN NGÂM 272
12.Thứ mười hai: LỆ VỀ QUẺ PHỤC NGÂM 273
13. Thứ mười ba: LUẬN VỀ VƯỢNG TƯỚNG HƯU TÙ 274
14.Thứ mười bốn: LUẬN VỀ TRONG HỢP CÓ KHẮC 274
15.Thứ mười lăm: LUẬN VỀ HỢP XỨ PHÙNG XUNG, XUNG TRUNG PHÙNG HỢP 274
16.Thứ mười sáu: LUẬN VỀ TUYỆT XỨ PHÙNG SINH, KHẮC XỨ PHÙNG SINH 275
17. Thứ mười bảy: LUÂN VỀ BIẾN TIẾN THẦN VÀ BIẾN THOÁI THẦN 275
18. Thứ mười tám: LUẬN VỀ QUẺ NGHIỆM VÀ KHÔNG NGHIỆM 276
19. Thứ mười chín: DỰ ĐOÁN CUỘC ĐỜI 276
CHƯƠNG 4
CÁC VIỆC THƯỜNG ĐOÁN
1. ĐOÁN Ý NGƯỜI ĐẾN 283
Xem Về Thần Thánh Ma Quỷ 285
2. DỰ ĐOÁN THỜI TIẾT 294
-Dự đoán lũ lụt 303
-Dự đoán Hỏa hoạn 304
3. ĐOÁN VỀ THỜI VẬN TRONG NĂM 305
Xem Về Quốc Sự, Chính Sự 317
Xem về Chiến Tranh 322
Xem Việc Loạn Lạc, Chạy loạn 329
4. ĐOÁN VẬN HẠN CUỘC ĐỜI 1 340
5. ĐOÁN VẬN HẠN CUỘC ĐỜI 2 344
6 . ĐOÁN VỀ HỌC TẬP, THI CỬ 369
1. Gặp thuận lợi trong thi cử 369
2. Thi không thuận lợi 373
Tìm thầy Cầu sư 375
Tìm trường chọn học 381
8. ĐOÁN CÔNG DANH 390
1. Có lợi cho thăng quan tiến chức 392
2. Những điều bất lợi trong cầu quan chức 396
Xem công danh 399
Xem Sự nghiệp 406
9. HÔN NHÂN 412
a.CON CÁI 418
b. ĐOÁN CÓ THAI 419
c. ĐOÁN VỀ VIỆC SINH ĐẺ 423
d. ĐOÁN CON TỐT HAY XẤU 426
Xem hôn nhân 428
Xem sinh sản 441
Xem việc thêm nhân khẩu 452
10. TÀI VẬN 460
a. DỰ ĐOÁN CẦU TÀI 461
b. DỰ ĐOÁN VỀ BUÔN BÁN, KINH DOANH 468
Xem cầu tài 473
Xem mất mát 483
Dự đoán chứng khoán 493
Dự đoán thể thao 498
Xem Về Chăn Nuôi 500
Xem Về Trồng Trọt 507
11. ĐOÁN HƯỚNG ĐƯỜNG ĐI XA (PHẦN 1) 515
10. ĐOÁN HƯỚNG NGƯỜI ĐI XA (PHẦN 2) 518
ĐOÁN XUẤT HÀNH 523
Xem xuất hành 526
Dự đoán Đi nước ngoài 533
11. KIỆN TỤNG MẤT MÁT 534
a. DỰ ĐOÁN VỀ KIỆN TỤNG 535
b. ĐOÁN VỀ MẤT CỦA 539
Xem Kiện Cáo Ra Sao 546
Dự đoán Phá án 555
Xem Việc Tìm Người Bỏ Trốn (ĐàoVong) 555
Dự đoán Bị đi tù 563
12. ĐOÁN VỀ BỆNH TẬT,BỊ THƯƠNG 1 563
13. DỰ ĐOÁN BỆNH TẬT 2 566
Xem về bệnh tật – Chứng bệnh 576
Xem về tình trạng bệnh thể 585
Xem về Y Dược Thầy thuốc 592
13. ĐOÁN VỀ NHÀ CỬA 600
a. CÁC HÀO LUẬN VỀ CÁT HUNG NHÀ CỬA 601
b. LỤC THÂN BÀN VỀ CÁT HUNG NHÀ Ở 606
c. CĂN CỨ VÀO TƯỢNG CỦA HÀO THẾ, 609
ỨNG ĐỂ BÀN VỀ CÁT, HUNG NHÀ Ở 609
d. CĂN CỨ LỤC THÚ ĐỂ BÀN VỀ CÁT HUNG NHÀỞ 611
Đoán gia trạch phú
PHẦN BỔ TÚC Phép đoán về Gia Trạch
 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.