Giảm giá!

Lục Hào Nhân Duyên Dự Trắc Học – Vương Hổ Ứng

245,000

Lục Hào Nhân Duyên Dự Trắc Học

Tác giả: Vương Hổ Ứng

NXB Văn Hóa Sài Gòn 2004

242 Trang

 

 

 

Mô tả

Chúng ta đều biết gia đình là đơn vị cấu thành cơ bản nhất của xã hội, mỗi gia
đình riêng lẻ tạo nên toàn bộ xã hội của chúng ta, và hôn nhân là sợi dây gắn kết
quan trọng để duy trì một gia đình. Chính là “cô âm bất sinh, cô dương bất trường”.
Nên một người sau khi trưởng thành sẽ đi tìm nửa kia của bản thân, thông qua hôn
nhân để xây dựng một gia đình thuộc về mình, gia đình đóng một vai trò quan
trọng trong quá trình phát triển của nhân loại. Từ xưa đến nay, hôn nhân ở trong
văn hóa truyền thống Trung Quốc là hết sức quan trọng, được coi là “chung thân
đại sự”. Bởi vậy có thể thấy được vị trí của nó ở trong suy nghĩ người ta. Hôn nhân
người xưa là ý cha mẹ, lời mối mai, dưới sự trói buộc của luân lý đạo đức truyền
thống tam cương ngũ thường nên tương đối là ổn định. Cùng với sự phát triển của
thời đại, luân lý đạo đức truyền thống liên tục chịu ảnh hưởng của tư tưởng phương
Tây, hệ thống các giá trị và quan điểm về hôn nhân đang lặng lẽ thay đổi một cách
rõ rệt, tỷ lệ ly hôn có chiều hướng tăng lên qua từng năm.

Hôn nhân mỹ mãn là nền tảng bảo đảm cho gia đình hạnh phúc, là điều mà
mỗi người đều muốn có được. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể toại
nguyện, hôn nhân bất hạnh ở trong cuộc sống của chúng ta nơi nào cũng có. Trong
sự nghiệp dự đoán của tôi, người xem quẻ xin đoán nhân duyên chiếm một phần
rất lớn. Từ đó có thể thấy được sự coi trọng của người ta đối với hôn nhân và mức
độ phức tạp của vấn đề tình cảm đối với họ. Một kết quả bất hạnh, chắc chắn là bắt
ngu n từ một sai lầm khởi đầu. Để biết trước kết quả thì cần dựa vào lục hào dự
đoán học bắt ngu n từ nguyên lý Kinh Dịch. Lục hào dự đoán học có thể thông qua
cơ chế dự đoán vượt thời gian không gian phản ánh khách quan quá trình phát
triển và kết quả của sự vật. Có thể cung cấp ý kiến tham khảo có giá trị trong việc
lựa chọn hôn nhân.

Tôi qua thời gian dài thực hành đã phát hiện rất nhiều quy luật và phương
pháp trong lục hào dự đoán nhân duyên, đ ng thời cũng đã đính chính một số
nhận thức sai lầm của người xưa về mặt này. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề
cần được tiếp tục nghiên cứu, hy vọng nhiều người hiểu biết hơn sẽ gia nhập vào
đội ngũ nghiên cứu này, để lục hào dự đoán học có nghìn năm lịch sử góp phần
xây dựng gia đình và xã hội hài hòa hơn.

Vương Hổ Ứng

 

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.