Giảm giá!

Mật Tông Phật Giáo – Nguyễn Tuệ Chân

350,000 299,000

Mật Tông Phật Giáo
Tác giả: Nguyễn Tuệ Chân
NXB Tôn Giáo 2008
311 Trang

 

 

 

 

 

Mô tả

Mật Tông Phật Giáo

Khoảng giữa thế kỷ thứ 7, Mật tông trở thành một tông phái độc lập ở Ấn Độ, đầu tiên lưu hành ở vùng tây nam Ấn Độ, sau đó truyền sang vùng đông bắc và phía nam, và phát triển cực mạnh ở vương triều Ba La.Cuốn sách nhỏ này giới thiệu hầu hết tri kiến căn bản về Mật tông Phật giáo, vốn đang được xem là mọi nguồn gốc vũ trụ luận thâm sâu nhất của giáo phái này.

Lời nói đầu5
Mật tông7
Sự hình thành và phát triển của Mật giáo Ấn Độ10
Những giai đoạn phát triển của mật tông16
Mật chú trong Mật giáo Ấn Độ20
Sự quan hệ giữa Mật tông với Du-già24
Đại nhật như lai – bản tôn tối cao của Mật giáo26
Pháp thống của Mật giáo Ấn Độ28
Những kinh điển chủ yếu của Mật giáo Ấn Độ30
Tứ bộ Mật giáo32
Minh Vương, minh phi của Mật tông35
Ý nghĩa của “kim cương” trong Mật tông37
Sự liên hệ giữa tư tưởng “đại lạc” và tính lực phái của Ấn Độ giáo39
Cống hiến của vuơng triều ba-la đối với Mật giáo42
Những tu viện Mật giáo trứ danh của Ấn Độ44
Nguyên nhân diệt vong của Mật giáo Ấn Độ46
Tình hình truyền bá của Mật giáo Ấn Độ48
Sự truyền nhập Mật tông vào Tây Tạng50
Liên hoa sinh – đại sư đầu tiên truyền bá Mật giáo ở Tây Tạng53
Đặc điểm của Tạng mật thời kỳ tiền truyền57
Pháp nạn diệt phật trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng59
Đặc điểm của Tạng mật thời kỳ hậu truyền61
Cống hiến của các dịch sư đối với sự truyền bá mật tông ở Tây Tạng63
Những biến đổi lịch sử của bôn giáo Tây Tạng67
Cống hiến của A-đề-sa đối với phật giáo Tạng truyền70
Cống hiến của tông-khách-ba đối với sự phát triển của Mật tông73
Phái Ninh – mã – giáo phái lâu đời nhất của phật giáo Tây Tạng76
Ý nghĩa đại viên mãn pháp của phái Ninh-mã79
Đặc điểm Mật pháp của phái Cam-đan81
Nội dung chính của Bồ-đề đạo đảng luận85
Sự hình thành và Mật pháp của phái Tát-ca89
Đại sư Bát-tu-ba93
Đạo quả pháp của phái Tát-ca96
Giáo pháp và sự truyền thừa của phái Cát-cử99
Đại thủ ấn của phái Cát-cử102
Cửu thừa, tam bộ của phái Ninh-mã104
Giáo pháp của phái Hi-giải106
Giáo pháp của phái Giác-vực109
Giáo pháp của phái Giác-nang112
Phái Quách-trát116
Phái Hạ-lỗ118
Giáo pháp hiển mật của phái cách-lỗ120
Duyên khởi tính không126
Đặc điểm của tự viện Phật giáo Tạng truyền128
Cung điện potala131
Đặc điểm kiến trúc của chùa tang-da136
Ba ngôi đại tự ở lhasa139
Đặc điểm của những tự viện Phật giáo Tạng truyền ở cam túc, thanh hải, nội mông cổ142
Nghệ thuật bích họa Phật giáo Tây Tạng145
Lục tự chân ngôn148
Những kinh điển chủ yếu của Phật giáo Tạng truyền151
Giáo nghĩa cản bản của Mật tông Phật giáo Tạng truyền153
Ý nghĩa của “tam mật vi dụng” và “tú mạn vi tướng”155
“ngũ phật ngũ trí” và “lục đại vi thể”158
Ý nghĩa của “nhân, căn, cứu cánh” của Tạng mật161
Lạc khổng song vận164
Hình tượng thần phẫn nộ của Tạng mật167
Hoan hỉ phật170
Mật Tông Phật Giáo (NXB Tôn Giáo 2008) - Nguyễn Tuệ Chân, 311 Trang
Mật Tông Phật Giáo (NXB Tôn Giáo 2008) – Nguyễn Tuệ Chân, 311 Trang

 

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.