Giảm giá!

Mật Tông Tâm Pháp Uế Tích Kim Cang Đà La Ni

Original price was: ₫299,000.Current price is: ₫250,000.

Mật Tông Tâm Pháp Uế Tích Kim Cang Đà La Ni

Tác giả: Huyền Thanh

166 Trang

Mô tả

Mật Tông Tâm Pháp Uế Tích Kim Cang Đà La Ni

Uế Tích Kim Cang là Hóa thân Phật chớ không phải là Uế Tích Kim Cang Bồ Tát như nhiều người lầm tưởng. Pháp “Uế Tích Kim Cang” thuộc Mật tông, thuộc dạng giáo ngoại biệt truyền như Thiền tông. Đây là pháp môn phương tiện Phật Thích Ca đặc biệt khai mở, thuộc về biệt mật. “Uế Tích Kim Cang” được hóa thân Phật Thích Ca tuyên thuyết, lúc Ngài thị hiện nhập niết bàn.

Pháp này không sợ ô uế, cho nên gọi “Uế Tích Kim Cang”: Dùng đại thần lực hàng phục quỷ đạo, hộ trì người tu hành đời sau, nên còn có tên là “Đại Quyền Thần Vương Phật”. Xin giới thiệu cùng độc giả bản kinh đặc biệt này:

Phật Thuyết Huyễn Hóa Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ Kinh
Kim Cương Ô Xu Sa Ma Pháp Ấn Chú Phẩm
Đại Uy Nộ Ô Sô Sáp Ma Nghi Quỹ Kinh
Ô Sô Sáp Ma Minh Vương Nghi Quỹ Phạn Tự
Đại Uy Lực Ô Khu Sa Ma Minh Vương Kinh
Uế Tích Kim Cương Thuyết Thần Thông Đại Mãn Đà La Ni Yếu Thuật Pháp Môn
Kinh Uế Tích Kim Cương Cấm Bách Biến Pháp Môn
Phật Thuyết Xuất Sinh Nhất Thiết Như Lai Pháp Nhãn Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Kinh
Thâm Tịnh Đại Bi Đại Uy Tư Lực Uế Tích Kim Cương Hành Pháp
Nghi Thức Quán Tưởng và Trì Niệm Uế Tích Kim Cương Bách Tự Minh
Nghi Thức Trì Tụng Uế Tích Kim Cương Pháp

Mật Tông Tâm Pháp Uế Tích Kim Cang Đà La Ni
Mật Tông Tâm Pháp Uế Tích Kim Cang Đà La Ni

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.