Giảm giá!

Mo Phương Pháp Tiên Tri Tây Tạng – Jamgon Mipham

199,000

Mo Phương Pháp Tiên Tri Tây Tạng

Tác giả: Jamgon Mipham

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo 2011

184 Trang

Mô tả

Mo Phương Pháp Tiên Tri Tây Tạng

Phương pháp tiên tri Mo có hai chức năng chủ yếu. Trước hết, đây là một phương pháp cho phép ta tự mình nhận ra một tình huống hay sự kiện một cách rõ ràng. Kế đó, nếu chúng ta sử dụng phương pháp này cho người khác với động cơ đúng đắn của việc thực hành một sự bố thí vô ngã – như từng được thực hiện một cách rộng rãi bởi nhiều bậc thầy vĩ đại của Tây Tạng – thì đây sẽ là một phương tiện thúc đẩy sự thực hành Bồ Tát đạo.

Ngoài ra phương pháp tiên tri Mo còn có một chức năng thứ yếu nữa. Giáo lý trọng tâm và sâu xa nhất của Đức Phật là giáo lý duyên khởi có thể được hiểu như là “có nguồn gốc phụ thuộc nhau” hay “sự sinh khởi phụ thuộc lẫn nhau”. Giáo lý này giải thích đồng thời bản chất sự tác động hỗ tương của những nguyên nhân và điều kiện (duyên) trên bình diện tương đối, thế tục của thực tại, cũng như bản chất của tánh Không – hay vô ngã – trên bình diện tối hậu của thực tại. Mặc dù cần phải có những nỗ lực tinh tấn trong thiền định và nội quán mới có thể đạt được sự chứng ngộ lý duyên sinh, nhưng một phương pháp như Mo giúp ta hé mở một thoáng nhìn về sự tương thuộc cùng với vai trò của nhân quả trong thế giới ta đang sống và hy vọng là có thể khơi dậy trong ta sự quán chiếu những điều đó ở một mức độ sâu xa hơn…

Mo Phương Pháp Tiên Tri Tây Tạng
Mo Phương Pháp Tiên Tri Tây Tạng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Có thể bạn thích…