Phép Xuất Hồn (pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp) – Đỗ Thuần Hậu

149,000

  • Phép Xuất Hồn (pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp)

  • Đỗ Thuần Hậu
  • 98 Trang ​

Mô tả

Phép Xuất Hồn (pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp) – Đỗ Thuần Hậu

Khi được xuất hồn lên cao, thì hình bóng ta ngó xuống bản thể ta. Tùy theo sự chịu khó của mỗi người tự ưng thuận công phu cho dày công thì sẽ được xuất hồn đủ hình bóng và thông hiểu quá khứ vị lai cùng được dạo Thiên cảnh.

Các bạn nên để ý, khi được xuất hồn thì phải mê, trong đó có cái tỉnh, rồi ta thấy trên nê hườn (mỏ ác) tê lạnh, rồi hồn mới xuất được.

Lúc xuất hồn, bản thể của ta đang ngồi, nếu có sự đụng chạm nhẹ thì không biết, còn con muỗi cắn thì biết và vẫn nghe tiếng kêu của con vật

“Chỉ khi nào xuất hồn ra khỏi bản thể, nhập vào cỏi vô-vi mới học được Đạo của Tiên Phật, chớ ở cỏi trần loạn động và ô trược nầy làm gì học được Đạo thanh tịnh vô-vi của Đức Phật – Hồn là một luồng điển chủ chốt trong bản thể, khi được thanh lọc và tập trung đúng mức thì sẽ khai phá nổi “Huyền Quang khiếu” để vượt ra khỏi ngục tù trần thế, gọi là giải thoát”

Cụ Đỗ Thuần Hậu dùng một lối văn tiểu thuyết, nhưng kỳ thật là để nói rõ sự huyền bí trong việc tu hành”

Phép Xuất Hồn (pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp) - Đỗ Thuần Hậu
Phép Xuất Hồn (pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp) – Đỗ Thuần Hậu

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0.3 kg
Kích thước 21.00 × 14.00 × 1.00 cm
isbn_issn