Sách Bàn Xăm Ông Quan Đế – Viên Tài Hà Tấn Phát

200,000

Sách Bàn Xăm Ông Quan Đế


Tác giả: Viên Tài Hà Tấn Phát
NXB Tín Đức Thư Xã 1972
53 Trang

 

Mô tả

Sách Bàn Xăm Ông Quan Đế

Xăm Ông Quan Đế cũng có nhiều vị đã dịch, nhưng phần đông dịch sơ lược quá; vả lại, phàm xăm từ xưa đến nay phần cần giải 100 lớp truyện mà cổ nhân đã thêm vào đó cho được dễ hiểu.

Những bậc cổ nhân trước khi làm một việc gì quan trọng, người ta đều thành tâm khẩn đảo rồi bói quẻ. Khi thành hoặc bại, người ta cũng giữ lại và ghi vào sách vở, sau người ta do đó mà làm theo. Tất cả các xăm hay là sách bói toán cũng đều như thế cả. Lẽ thứ hai nữa, những bậc tiền bối cao tài làm ra cốt để giúp đời, cứu người trong cơn bối rối. Ngay như ở nước ta, những bậc anh hùng cứu quốc cũng có lắm vị cần dùng bói quẻ để hiểu công việc ở ngày mai. Còn linh hay ứng là do tâm trí người xin cầu mà có.

Xét vì, cũng còn một phần đông người cần dung xăm của linh Ông Quan Đế, nên tác giả chẳng nện sự thiếu tài, rán phiên dịch 100 quẻ xăm và 100 sự tích hầu để quý vị dễ hiểu.

Sách Bàn Xăm Ông Quan Đế
Sách Bàn Xăm Ông Quan Đế

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.