Giảm giá!

Sách Cúng Phương Tiện Thông Dụng Khoa (Khoa Cúng Thông Dụng) – Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên

300,000

 • Phương Tiện Thông Dụng Khoa
 • Biên soạn: Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
 • 686 Trang

Mô tả

 • Tổng hợp những khoa cúng thông dụng

  Sách được viết bằng chữ quốc ngữ, do thầy Thích Giác Nghiêm trụ trì chùa Cao Linh biên soạn

  Sách gồm các khoa như sau:

  1. Năm lời khuyên chân thành
  2. Sáu mươi năm thái tuế
  3. Ngũ hành và các ứng dụng trong phong thủy
  4. Nghi thức tang lễ
  5. Nghinh sư duyệt định khoa
  6. Cúng tổ, giác linh tổng khoa
  7. Khoa cúng phật ngắn
  8. Cúng phật đại khoa
  9. Khoa cúng tiếp linh
  10. Khoa cúng triệu linh
  11. Khoa cúng cơm thông dụng
  12. Khoa cúng đức ông
  13. Khoa cúng gia tiên
  14. Khoa cúng phục hồn ba ngày
  15. Khoa cúng tống thần, trừ trùng tang
  16. Nghi thức xả tang
  17. Khai huyệt pháp
  18. Khoa cúng mụ đầy tháng
  19. Khoa cúng tiểu nhi phạm giờ quan sát
  20. Văn khấn trung thiên
  21. Khoa cúng động thổ sửa sang phần mộ hay sang cát
  22. Khoa cúng tạ mộ
  23. Lê tạ thần linh khi hạ huyệt xong
  24. Lễ tạ thần linh ở nhà hỏa táng
  25. Khoa cúng về nhà mới
  26. Khoa điền hoàn long mạch
  27. Khoa cúng động thổ cất nóc
  28. Văn cúng khai trương cửa hàng
  29. Khoa cúng trầm lịch
  30. Khoa chiêu hồn lập mộ
  31. Khoa cúng giải ác mộng
  32. Khóa lễ vô thường
  33. Khoa cúng trình xe
  34. Khoa cúng trai thiên
  35. Khoa úng chúng sinh
  36. Nghi thức phóng sinh
  37. Khoa cúng tạ đàn
  38. Phụ lục tạp tiếu chư văn
  39. Các văn khấn
  40. Xem tướng người
  41. Xem tướng mặt người
  42. Xem tuổi lấy vợ chồng
  43. Tham khảo xem sinh trai hay gái
  44. Xem lục nhâm tẩu mã
  45. Xem tiều nhi có phạm giờ quan sát
  46. Điếu văn viếng phật tử vãng sinh

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 5.00 cm
isbn_issn