Giảm giá!

Tạng Vô Tỷ Pháp (Kinh Vi Diệu Pháp – ABHIDHAMMA) – Hòa Thượng Tịnh Sự

1,800,000

TẠNG VÔ TỶ PHÁP (Vi Diệu Pháp) – ABHIDHAMMA

do cố Hòa Thượng Tịnh Sự biên dịch từ kinh điển Pali sang tiếng Việt nhằm giúp và tạo điều kiện cho chư tôn đức Tăng Ni và qúy Phật tử tìm hiểu về kinh tạng nguyên thủy, bộ sách này gồm có Bộ Vị Trí ( 03 cuốn – 06 tập ), Bộ Song Đối ( 01 tập ), Bộ Ngữ Tông ( 01 cuốn ) , Bộ Pháp Tự ( 01 cuốn ), Bộ Phân Tích ( 01 cuốn ), Bộ Nguyên Chất Ngữ ( 01 cuốn ).

 Việc phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra Tâm, Sở Hữu, Sắc Pháp, Níp Bàn.

 

Mô tả

Kinh Vi Diệu Pháp

Chỉ về Hữu Vi cho chúng ta thấy rõ Vô Thường, Khổ Não và Vô Ngã để làm bàn đạp, qua rồi mới hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu danh là Níp Bàn (NIBĀNA) không luân hồi Sanh Tử chi cả.

Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, Đắc chứng chắc phải nhờ Học hành đầy đủ, hầu tránh khỏi sai lầm và mê tín.

Vì thế nên chúng tôi cố gắng đem lối kinh nghiệm uyển chuyển rất nhiều lần đa cách.

Nay in ra để giúp Quí bạn đồng tìm.

Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tiến hóa.
SOẠN DỊCH: HOÀ THƯỢNG TỊNH SỰ

PHỤ TRÁCH

  • Tỷ khưu : TRƯỜNG – AN
  • Tỷ khưu : GIÁC – HỤÊ
  • Tỷ khưu : SÁN – NHIÊN
  • Tỷ khưu : THIỆN – BẢO
  • Tỷ khưu : NGỘ – TÂM
  • Sa Di : THƯỜNG NIỆM
  • Cô Bảy : ĐỊNH TRÍ
  • Cư Sĩ : BÁU
  • Cư Sĩ : THUẬN
  • Cư Sĩ : THÔNG
Tạng Vô Tỷ Pháp
Tạng Vô Tỷ Pháp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.