Giảm giá!

Tiên Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri Thiệu Khang Tiết – Nguyễn Khắc Hài

Original price was: ₫215,000.Current price is: ₫165,000.

  • Tiên Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri

  • Nguyên tác: Thiệu Khương Tiết
  • Soạn giả: Nguyễn Khắc Hài
  • 187 Trang

Mô tả

Tiên Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri Thiệu Khang Tiết – Nguyễn Khắc Hài

Từ xưa đến nay các loại sách xuất bản về môn bói khoa bằng Việt ngữ, chưa có vị nào soạn ra quyển Tiên Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri của ông Thiệu Khương Tiết tiên sinh. Soạn giả Nguyễn Khắc Hài đã có kinh nghiệm 40 năm rồi, ông thấy quyển Tiên-Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri này cầu ứng như thần, như hình với bóng, nhứt nhứt đều đúng theo sự thắc mắc của người đi cầu bói.Nhược điểm của các môn quẻ là không giải đáp đúng thắc mắc của người đi cầu bói, hỏi một đằng lại trả lời nẻo khác.Thí dụ: – Người coi hỏi về công danh năm nay có thăng chức không?- Quẻ trả lời: tháng 2 có tài, tháng 3 để phòng bệnh.=> Như vậy thì không ăn thua vào đâu hếtSoạn giả dù đã 80 tuổi nhưng vẫn rán dịch xong sách này để mỗi gia đình cất giữ 1 quyển, lúc nào hữu sự muốn coi thì theo sự xếp đặt được sách hướng dẫn mà lấy quẻ, xem rất đúng vậy, coi đâu ra đó, không nói mỉa mai úp mở.Thí dụ:- Hỏi cầu tài thì quẻ sẽ trả lời có tài không- Hỏi thi cử thì trả lời đậu rớtCả thảy có 512 quẻ.
Tiên Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri
Tiên Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 1.00 cm
isbn_issn