Trừ Tà Và Siêu Độ – Lý Cư Minh

199,000

  • Trừ Tà Và Siêu Độ

  • Tác giả: Lý Cư Minh

  • 229 Trang

Mô tả

Trừ Tà Và Siêu Độ

Phép trừ ta Bất động Minh Vương Phép siêu độ Địa Tạng Thông thường người ta thường cho rằng Phật giáo và Đạo giáo đều cúng thờ thần linh, mà không biết rằng phật giáo coi trọng sự tự tu,..Trong cuốn sách này sẽ truyền thụ 14 thụ ấn của bất động minh vương 14 ấn căn bản , mổi thủ ấn đều có tâm pháp đại diện cho đức hành thù thắng của bất động minh vương, Thông qua việc học đại thủ ấn có thể nâng cao trình độ tu trì của mọi người……Ấn thứ nhất: Đại ấn căn bản Ấn thứ hai: Bảo Sơn ấn Ấn thứ ba: Kết pháp ấn
Trừ Tà Và Siêu Độ
Trừ Tà Và Siêu Độ

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 1.00 cm
isbn_issn