Tử Vi Vấn Đáp – Đặng Xuân Xuyến

199,000

Tử Vi Vấn Đáp

Tác giả: Đặng Xuân Xuyến

NXB Thanh Hóa 2009

100 Trang

Mô tả

Tử Vi Vấn Đáp

Đúng là nhiều tác giả sách tử vi cho cung PHÚC ĐỨC là cung tối quan trọng, chi phối 11 cung còn lại, có lẽ vì một phần các tác giả không muốn gây tranh cãi nên ghi theo quan điểm của phái phúc tông (phái chiếm tỷ lệ áp đảo), phần nữa, bằng kinh nghiệm thực tiễn, các tác giả thừa nhận cung Phúc đã ra tay cứu nguy cho một số trường hợp mà Mệnh (Thân) bất lực.
Khi soạn sách, người viết (tác giả) cũng tuân theo quan điểm: Cung Phúc – Đức là cung quan trọng, có thể xê dịch “kết quả” mà bản cung và các cung hợp chiếu đã “ước lệ” nhưng không cho rằng cung Phúc – Đức có ảnh hưởng mạnh tới 11 cung còn lại.
Khi luận giải, người viết luôn cẩn trọng xem bản cung là chính, sau đến các cung hợp chiếu, còn cung Phúc – Đức, chỉ là cung bổ trợ sau cùng.
Nói gì thì nói, số phận của con người phải do cung Mệnh (Thân) điều khiển nên cung Mệnh mới là cái gốc để xét đoán mọi vấn đề trong lá số. Cung Phúc – Đức chỉ nên được coi là cung bổ trợ, đem lại may mắn hoặc bất hạnh cho đương số ở một chừng mực nào đó, nhất là khi luận bàn về Phúc cung phối chiếu với các cung Phu – Thê, Tài – Bạch, Thiên Di trên lá số.
Cũng cần lưu ý: Người có cung Phúc – Đức xấu chỉ nên hiểu họ không gặp được may mắn và không được gia đình, dòng tộc giúp đỡ, còn cuộc đời của họ thế nào phải tùy thuộc vào Mệnh (Thân) và các cung cường của lá số.
Tử Vi Vấn Đáp
Tử Vi Vấn Đáp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.