Giảm giá!

Văn Phạm Pali (1+2) – THERAVĀDA

435,000

Văn Phạm Pali (1+2) PᾹLĪVEYYᾹKARAṆA ‒ PᾹLĪ

Nguyên tác: THERAVĀDA

Dịch: Tỳ Khưu Hộ Tông

NXB Bửu Quang tự Gò Dưa 1958

320 Trang

Mô tả

Văn Phạm Pali (1+2) – THERAVĀDA

Nhận thấy “Phạn-Ngữ” là một thứ tiếng rất cần thiết cho hàng học Phật, ví như cái chìa khóa để mở bảo tàng Phật giáo (vì tất cả Phật-lý đều gồm trong Tam-tạng PaLi). Chúng tôi phiên-dịch quyển sách nầy theo các văn pháp PaLi Tích-lan, Thái-lan và Cambodge với mục-đích giúp một phần nào cho các học sinh mộ đạo.
Dịch xong, chúng tôi yêu cầu sư Hộ-Giác, một nhà sư học vấn rộng Phạn-Ngữ xem xét, Sư nhìn nhận là thích hợp và xin cho xuất bản để thực-hành.
Tuy rằng chúng tôi đxa cố gắng phiên-dịch, nhưng quyển sách nầy vẫn còn thieus sót, chúng tôi mong các nhà học giả uyên-thâm sẵn lòng bổ khuyết cho nó được thêm hoàn hảo.
Do sự cố gắng của chúng tôi đây, xin cho Phạn-Ngữ PaLi càng thêm có ảnh hưởng đến Phật-giáo, khiến cho các nhà sơ cơ học Phật được trở thành bậc học thức thanh cao ngỏ hầu đem lại hạnh-phúc cho tất cả chúng sanh đến ngày vô-sanh bất-diệt.

VASARAKKHITO BHIKKHU
(HỘ-TÔNG TỲ-KHƯU)

Văn Phạm Pali (1+2) - THERAVĀDA
Văn Phạm Pali (1+2) – THERAVĀDA

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.