Bệnh Lý Học Tinh Thần Về Sinh Hoạt Đời Thường
Dịch: Trần Khang
444 Trang​

Bệnh Lý Học Tinh Thần Về Sinh Hoạt Đời Thường (Phân Tâm Học) – Sigmund Freud

299,000

  • Bệnh Lý Học Tinh Thần Về Sinh Hoạt Đời Thường

  • Sigmund Freud
  • Dịch: Trần Khang
  • 444 Trang​

Mô tả

Bệnh Lý Học Tinh Thần Về Sinh Hoạt Đời Thường (Phân Tâm Học) – Sigmund Freud

Làm thế nào để giải tỏa sức ép tinh thần, làm thế nào để loại bỏ các ảnh hưởng xấu, làm thế nào để nhân cách không bị bệnh hoạn, làm thế nào để xây dựng không khí gia đình hòa thuận, môi trường xã hội hài hòa, sống và trưởng thành một cách lành mạnh ? Đây chính là lý do cuốn sách Bệnh Lý Học Tinh Thần Về Sinh Hoạt Đời Thường được biên soạn dựa trên mảng sách kinh điển về phân tích tinh thần nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và tham khảo của bạn đọc về vấn đề này. Sách gồm có 18 loại, chọn ra từ các tác phẩm kinh điển của các ông thầy về phân tích tinh thần gồm Freud, Adler, Jung, Heine, Fromm. Hẳn là bạn đọc hoàn toàn biết rằng phải đọc, nghiên cứu những tác phẩm này với thái độ phân tích đúng đắn, gạn lọc cái tinh hoa, vứt bỏ cái cặn bã để dùng cho mình, cho nên sách miễn nói về điều này.
Bệnh Lý Học Tinh Thần Về Sinh Hoạt Đời Thường (Phân Tâm Học) - Sigmund Freud
Bệnh Lý Học Tinh Thần Về Sinh Hoạt Đời Thường (Phân Tâm Học) – Sigmund Freud

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21 × 15 × 2 cm
isbn_issn