Bí Ẩn Về Hiện Tượng Xuất Hồn Nhập Hồn (Phép Xuất Hồn) – Đoàn Văn Thông

199,000

 • Bí Ẩn Về Hiện Tượng Xuất Hồn Nhập Hồn

 • Tác giả: Đoàn Văn Thông
 • 212 trang

Mô tả

Bí Ẩn Về Hiện Tượng Xuất Hồn Nhập Hồn

Sự kiện xuất hồn và nhập hồn đã được loài người hiểu biết và cảm nhận từ lâu khi con người nhận thức rõ họ có 2 phần rõ rệt là phần Thân Xác và phần Tâm Linh. Phần Thân Xác thì rất quen thuộc, còn phần Tâm Linh hoàn toàn là thể vô hình không thể thấy hay nắm bắt được. Phần Tâm Linh vi diệu ấy giúp con người có ý thức, phán đoán, suy xét, tưởng tượng, cử động,… Người xưa gọi cái phần đó là Linh Hồn.

 

Mục lục:

 • Tìm hiểu về Linh Hồn, Vía, Phách
 • Sự kiện Xuất Hồn và Nhập Hồn
 • Hiện tượng Xuyên Lình
 • Hiện tượng Sai Vung
 • Phụ Đồng Tiên
 • Thần quyền (thuộc lãnh vực Tinh Võ Môn nhập xác)
 • Cầu cơ, cầu hồn
 • Đánh đồng thiếp
 • Chiêu hồn
 • Nhập Đồng Xí Cô
 • Nhập Đồng tìm hài cốt
 • Phép chuyên hô
 • Lễ Gọi Hồn
 • Hiện tượng Ta Ma nhập xác, Quy ám,
 • Bí Ẩn Về Hiện Tượng Xuất Hồn Nhập Hồn
  Bí Ẩn Về Hiện Tượng Xuất Hồn Nhập Hồn

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 1.00 cm
isbn_issn