Châm Cứu Thực Hành (Y Học Nhập Môn Thái Ất Thần Châm Cứu) – Gs. Huỳnh Minh Đức

299,000

  • Cẩm Nang Châm Cứu Thực Hành: Y Học Nhập Môn – Thái Ất Thần Châm Cứu

  • Dịch giả: Gs. Huỳnh Minh Đức

  • Thành Hội Y Học Dân Tộc Cổ Truyền Tp. Biên Hòa

  • Câu Lạc Bộ Y Học Dân Tộc Tuệ Tĩnh

  • 308 Trang

Mô tả

Y Học Nhập Môn Thái Ất Thần Châm Cứu

Sau quyển Linh Quy Bát Pháp và Tý Ngọ Lưu Chú, đây là quyển sách thứ 3 trong toàn bộ sách châm cứu thực hành của giáo sư Huỳnh Minh Đức biên soạn và dịch thuật. Nội dung của quyển Cẩm Nang Châm Cứu Thực Hành (Y Học Nhập Môn Thái Ất Thần Châm) này đã được tác giả trích tuyền từ các tài liệu châm cứu xưa nay, cộng thêm biên khảo về Bổ Tả và Cổ Phương Dược, phần sách dẫn để độc giả tiện tra cứu về vai trò của việc sử dụng các huyệt qua nhiều bệnh chứng khác nhau.
Y Học Nhập Môn Thái Ất Thần Châm Cứu
Y Học Nhập Môn Thái Ất Thần Châm Cứu

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 1.00 cm
isbn_issn