Con Đường Dẫn Tới Chế Độ Nông Nô – F. A. Hayek (Bản Dịch)

299,000

  • Con Đường Dẫn Tới Chế Độ Nông Nô
  • Tên khác: Đường Về Nô Lệ
  • NXB Hà Nội 2003
  • F.A.Hayek
  • Dịch: Nguyễn Quang A
  • 323 Trang

Mô tả

Con Đường Dẫn Tới Chế Độ Nông Nô

Về ảnh hưởng của cuốn sách này bài “The Road to Serfdom – 50 Years On”, History Today, London, May 1994 viết: “Ngày 10-3-1994 kỉ niệm năm mươi năm xuất bản cuốn The Road to Serfdom của F. A. Hayek, cuốn có thể được cho là quyển sách chính trị duy nhất có ảnh hưởng nhất đã từng được xuất bản ở Anh trong thế kỉ này. Thực vậy, The Road to Serfdom đã có một ảnh hưởng sâu sắc lên các thế hệ kế tiếp nhau của các nhà trí thức và chính trị gia như The Communist Manifesto [Tuyên ngôn Cộng sản], được viêt gần như một thế kỉ trước vào năm 1848, đã có”. Nguồn gốc của cuốn sách có thể thấy trong các cuộc tranh luận học thuật của các năm 1930, sau Đại Suy thoái, giữa một bên là những người chủ trương tự do kinh tế, mà đại diện là Lionel Robbins, và F. A. Hayek của Đại học Kinh tế London, và một bên chủ trương vai trò mạnh của nhà nước trong kinh tế, mà người đứng đầu là John Maynard Keynes.

Con Đường Dẫn Tới Chế Độ Nông Nô – Hayek

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.