Giảm giá!

Địa Lý Toàn Thư (Trọn Bộ) – Lưu Bá Ôn

375,000

Địa Lý Toàn Thư

NXB Văn Hóa Thông Tin 2001
Lưu Bá Ôn
Dịch: Lê Khánh Trường, Lê Việt Anh
660 Trang​

Mô tả

Địa Lý Toàn Thư – Lưu Bá Ôn

Địa Lý Toàn Thư sẽ lý giải thuật phong thủy dưới ánh sáng của chủ nghĩa duy vật lịch sử, với tinh thần gạn đục, khơi trong nhằm chấn hưng văn hóa dân tộc. Trong từng đoạn đều có sự chú thích, bình giải theo tinh thần khoa học. Sách được chia làm 3 phần:

– Phong thủy là gì? Gồm các vấn đề sau: Khái niệm về thuật phong thủy, thuật phong thuỷ ở một số quốc gia đang phát triển, thuật phong thủy với vấn đề đất đai, thuật phong thuỷ với ngoại cảnh thiên nhiên…

– Chọn hướng xây nhà theo thuật phong thủy, kinh dịch và bát quái đồ, kiến thức cơ bản chuyên dụng trong kinh dịch và thuật phong thủy…

– Gồm các phần: Khái quát, Khảm quái, Cấn quái, Chấn quái, Tốn quái, Ly quái, Đoài quái đối với con người và vũ trụ.

Ngoài ra sách còn có phần cấu trúc và cách sử dụng Bát quái đồ để trang trí nội thất và thước lỗ ban.

Mục lục

Tựa

Địa lý lục pháp đại toàn tổng thư

Địa lý đại toàn – nhập môn yếu quyết

Đầu quyển

Quyển 1: Long pháp

Quyển 2: Huyệt pháp

Quển 3: Sa pháp

Quyển 4: Thủy pháp

Quyển 5: Dương trạch

Quyển 6: Ngũ hành luận

Quyển 7: La kinh lược giải

Địa lý đại toàn tập yếu

Quyển 1: Tổng luận

Quyển 2: Long kinh – Phi long kinh – Phong thủy nghĩa

Quyển 3: Can lộ đởm kinh – Hám long kinh

Quyển 4: Táng kinh – Thanh nang kinh

Quyển 5: Thiên ngọc kinh – Thiên ngọc kinh ngoại thiên

Quyển 6: Phát vi luận – Chân long danh tủy kinh – Bạt sa kinh

Quyển 7: Ngọc xích kinh

Quyển 8: Tuyết tâm phú

Quyển 9: Xích đình kinh

Quyển 10: Hội tỏa tâm vi

Địa lý lục pháp đại toàn

Quyển 1: Cao sơn Long huyệt đại toàn pháp

Quển 2: Bình Long dương huyệt đại toàn pháp

Quyển 3: Bình dương Long huyệt pháp

Quyển 4: Thủy kiềm huyệt pháp đại toàn

Quyển 5: Hướng thủy chân quyết đại toàn

Quyển 6: Sa Thủy phương vị cát hung pháp đại toàn

Địa lý dương trạch đại toàn

Quyển 1: Bí quyết

Quyển 2: Tướng hình

Quyển 3: Trạch pháp

Quyển 4: Phân phòng

Tam đàn tử

Tứ đàn tử tự

– Thiết đàn tử

– Kimm đàn tử

– Ngọc đàn tử

Địa Lý Toàn Thư – Lưu Bá Ôn
Địa Lý Toàn Thư – Lưu Bá Ôn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.