Hệ Thống Phạm Trù Lý Học Triết Học Phương Đông – Mộng Bồi Nguyên

600,000

  • Hệ Thống Phạm Trù Lý Học Triết Học Phương Đông
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1998
  • Mộng Bồi Nguyên
  • Dịch: Tạ Phú Chinh
  • 1018 Trang

Mô tả

Hệ Thống Phạm Trù Lý Học Triết Học Phương Đông

Tài liệu “Hệ thống phạm trù triết học Phương Đông” được biên soạn với nội dung trình bày hệ thống khái niệm,phạm trù của triết học phương Đông,là sự chú trọng vào vấn đề xã hội và con người,là sự gắn bó giữa triết học với chính trị và đạo đức,hoặc giữa triết học với tôn giáo,v.v… Lý học là sự hoàn thành của nho học lý học được coi là một hình thái triết học, có một hệ thống phạm trù hoàn chỉnh. hệ thống này được thể hiện tập trung có đặc trưng cơ bản của tư duy truyền thống của nho gia…

Hệ Thống Phạm Trù Lý Học Triết Học Phương Đông
Hệ Thống Phạm Trù Lý Học Triết Học Phương Đông

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.