Giảm giá!
Học Thuyết Vân Bàn Tay Của Gia Cát Khổng Minh
192 trang

Học Thuyết Vân Bàn Tay Của Gia Cát Khổng Minh – Trịnh Hoành

185,000

  • Học Thuyết Vân Bàn Tay Của Gia Cát Khổng Minh

  • Tác giả: Trịnh Hoành 
  • 192 trang

Mô tả

Học Thuyết Vân Bàn Tay Của Gia Cát Khổng Minh

Học Thuyết Vân Bàn Tay Của Gia Cát Khổng Minh
Học Thuyết Vân Bàn Tay Của Gia Cát Khổng Minh

Mục lục:
Mấy lời của người dịch

Chương 1 – Tổng luận về phép xem bàn tay

Chương 2 – Những bí quyết của việc xem lòng bàn tay

Chương 3 – Bí quyết màu sắc bàn tay

Chương 4 – Những bí quyết chính trong phép xem tám cung

Chương 5 – Bí quyết thông biến hai bàn tay

Chương 6 – Bí quyết vân Hôn Nhân

Chương 7 – Bí quyết vân Động Mạch

Chương 8 – Bí quyết vân Khảo Chứng

Chương 9 – Bí quyết vân Thần Bí

Chương 10 – Bí quyết vân Nguyệt Vựng

Chương 11 – Bí quyết vân Lữ Hành

Chương 12 – Bí quyết vân Lý Tài

Chương 13 – Bí quyết vân Lục Tú

Chương 14 – Bí quyết vân Trời (Thiên Văn)

Chương 15 – Bí quyết vân Đất (Địa Văn)

Chương 16 – Bí quyết vân Người (Nhân Văn)

Chương 17 – Bí quyết vân Quý Nhân

Chương 18 – Bí quyết vân Ngọc Trụ

Chương 19 – Bí quyết các vân lạ (Kỳ Văn)

Chương 20 – Bí quyết vân con cái (Tử Nữ Văn)

https://youtu.be/ekhCJEGfK4A

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 1.00 cm
isbn_issn