Huyền Không Đại Quái Bí Chỉ – Tưởng Đại Hồng

300,000

Huyền Không Đại Quái Bí Chỉ

Nguyên tác: Tưởng Đại Hồng

Dịch: Tuệ Minh

258 Trang

Mô tả

Huyền Không Đại Quái Bí Chỉ

Huyền Không Đại Quái là 1 bộ môn Phong Thủy có thể giúp bạn:

  • Xem được cát/hung, suy/vượng của căn nhà và người sống trong nhà.
  • Sắp xếp và xây dựng nhà cửa hợp phong thủy.
  • Kích hoạt được vượng khí và tài vận cho căn nhà.

Sách Huyền Không Đại Quái Bí Chỉ giúp đọc giả nắm được những kiến thức bí ẩn thật sự của bộ môn này với nhiều trường phái lý luận khác nhau, và sự ứng nghiệm của từng trường phái để từ đó đút rút ra những kiến thức chuẩn xác nhất.

Huyền Không Đại Quái là 1 trong những bộ môn Phong Thủy có tính hiệu nghiệm rất lớn và ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống, nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách.

Huyền Không Đại Quái là một môn Phong Thủy dựa trên 64 Quái cũng như 64 Quái của Kinh Dịch. Trong 64 Quái, mỗi một quái sẽ chứa 1 con số “Quái Khí” và “Quái Vận”. Bạn có thể thấy các số này trên các vòng của chiếc La Bàn Tam Nguyên.

Sách Huyền Không Đại Quái Bí Chỉ không chỉ là  1 trường phái mà là tổng hợp và chắt lọc những tinh hoa của nhiều trường phái khác nhau như:

– Huyền Không Đại Quái Vô Thường Phái.
– Huyền Không Đại Quái Tưởng Đại Hồng.
– Huyền Không Đại Quái Tăng Tử Nam.
– Huyền Không Đại Quái Bí Chỉ.

– Qua những nội dung trên Sách Huyền Không Đại Quái Bí Chỉ giúp cho đọc giả, sau khi đọc sẽ nắm được những kiến thức bổ ích và áp dụng được trong cuộc sống như:

– Xem được cát/hung, suy/vượng của căn nhà và người sống trong nhà.
– Sắp xếp và xây dựng nhà cửa hợp phong thủy.
– Kích hoạt được vượng khí và tài vận cho căn nhà.

Huyền Không Đại Quái Bí Chỉ
Huyền Không Đại Quái Bí Chỉ