Giảm giá!

Khổng Minh (Tiểu Sử Thi Văn Âm Phù Kinh Giải Mã Tiền Khóa Binh Pháp Bát Trận Đồ) – Lê Xuân Mai, Mã Nguyên Lương

Original price was: ₫350,000.Current price is: ₫299,000.

  • Khổng Minh (Tiểu Sử, Thi Văn, Âm Phù Kinh, Giải Mã Tiền Khóa, Binh Pháp, Bát Trận Đồ)

  • Dịch: Lê Xuân Mai & Mã Nguyên Lương

  • 526 Trang

Mô tả

Khổng Minh (Tiểu Sử, Thi Văn, Âm Phù Kinh, Giải Mã Tiền Khóa, Binh Pháp, Bát Trận Đồ)

Khổng Minh hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời Tam Quốc. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật. Trong quân sự, ông đã tạo ra các chiến thuật như: Bát Quái trận đồ, Liên nỏ, Mộc ngưu lưu mã. Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời và món màn thầu.Mặc dù ông thường được tin là đã phát minh ra loại nỏ có thể bắn liên tục nhiều mũi tên và được gọi là “Nỏ Gia Cát”, loại nỏ bán tự động này là một phiên bản cải tiến của loại đã xuất hiện trong thời kỳ Chiến Quốc (mặc dù có tranh luận rằng cung thời Chiến Quốc là bán tự động hay chỉ đơn giản là gắn nhiều chiếc nỏ lên một giá gỗ để bắn cùng một lúc). Tuy nhiên, phiên bản của Gia Cát Lượng có thể bắn xa hơn và nhanh hơn.
Khổng Minh
Khổng Minh

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 2.00 cm
isbn_issn