Kinh Cửu Huyền Thất Tổ

199,000

Kinh Cửu Huyền Thất Tổ

55 Trang

Mô tả

Kinh Cửu Huyền Thất Tổ

Thiết nghĩ: mỗi gia đình Phật tử ít nhất phải thỉnh một quyển kinh “Nghi Thức
Tụng Niệm” đã diễn nghĩa và dịch âm toàn tiếng Việt dùng để tụng đọc hằng ngày tại
nhà hoặc mỗi khi cần đến.
Xét vì trong hoàn cảnh hiện tại ở hải ngoại, có nhiều nơi không có chùa, không
có thầy hướng dẫn tu học và dẫn lễ tụng kinh niệm Phật, giảng giải lý pháp thâm sâu
cho Phật tử thấm nhuần Phật Đạo.
Bởi thế, mà quyển kinh nầy đã được soạn rút, thâu thập các nghi thức kinh lễ
thường dùng nhất, do nhiều bậc Cao Tăng Thượng Đức đã dày công dịch thuật, diễn
giải, viết ra bằng thể văn vần để cho Phật tử dễ học, dễ đọc, dễ tụng và dễ thuộc lòng
vì âm điệu nhẹ nhàng, vận văn trôi chảy theo các thể thơ mà cô đọng ý nghĩa sâu mầu
uyên áo, thoát hẳn những âm tiếng Phạn, tiếng Pali, và Trung Hoa. Và rất phù hợp với
nhiều lớp người ở thời đại hiện tại; ý kinh rất là thực tế, khi tụng đọc rất là dễ hiểu, dễ
thâu thập lý kinh, mở mang trí tuệ, lợi lạc thực tiễn cho nhiều giới người Phật tử có tâm
đạo cầu tiến để tu hành, thoát khổ được vui, thập phần mãn nguyện.
Trong quyển kinh này có phân ra từng nghi lễ riêng, để phù hợp với từng khóa
lễ, và các bài kinh trong từng khóa lễ, có thể tùy nghi đọc tụng theo từng trường hợp,
linh động, tụng nhiều bài hay ít bài là do theo thời giờ nhiều hay ít mà thôi, chứ không
cứ là phải tụng hết từ đầu đến cuối của một nghi thức.
Điều nên lưu ý là trước khi làm lễ tụng kinh phải dọng lòng cho sạch, thanh tịnh,
rửa mặt, rửa tay, mặc áo giới chỉnh tề đến trước bàn Phật, nghiêm trang và bắt đầu vào
lễ.
Nếu đông người thì tất cả đều theo sự hướng dẫn của vị chủ lễ. Tất cả đều
thầm nguyện khi vị dẫn lễ niệm hương. Khi nghe vô chuông mõ xong, tất cả đồng tụng
và lúc nào cũng chú ý theo nhịp mõ, không tụng mau quá hoặc chậm quá.

Kinh Cửu Huyền Thất Tổ
Kinh Cửu Huyền Thất Tổ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.