Kinh Tứ Niệm Xứ – Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm

200,000

KinhTứ Niệm Xứ

Biên soạn: Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm

169 Trang

Mô tả

Kinh Tứ Niệm Xứ – Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm

Có lẽ, kinh Tứ Niệm Xứ (Đại Niệm Xứ, Satipatthana) là văn bản về thực hành Thiền có ảnh hưởng nhất trong Phật giáo Thevarada hiện đại, và các phong trào Thiền Vipassana cũng dựa trên cơ sở lời dạy trong kinh điển này. Giáo lý về Tứ Niệm Xứ có thể tìm thấy ở trong tất cả các truyền thống Phật giáo, tuy nhiên Phật giáo Thevarada hiện đại và phong trào Thiền Vipassana được biết đến rộng rãi qua việc thúc đẩy việc thực hành Tứ Niệm Xứ để phát triển Chính niệm tỉnh giác mà thông qua đó hành giả sẽ đạt được cái nhìn sâu sắc về vô thường và chứng được Sơ quả trong Tứ Thánh Quả .

Tứ Niệm Xứ - Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm
Tứ Niệm Xứ – Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.