Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Giảng Giải – Đương Đạo Thiện Tri Thức

250,000

Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Giảng Giải

Biên soạn: Đương Đạo Thiện Tri Thức
NXB THIỆN TRI THỨC 2016
298 Trang

Mô tả

Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Giảng Giải – Đương Đạo Thiện Tri Thức

Kinh PHÁP BẢO ĐÀN là một tài liệu thiết yếu cho những người tu theo Thiền tông, bởi vì cốt tủy Thiền tông đều nằm gọn trong những lời dạy đơn giản bình dị của Lục Tổ. Hơn nữa, Lục Tổ ngộ đạo từ kinh Kim Cang, nên những lời Ngài dạy rất gần gũi với kinh. Người tu Thiền học kỹ quyển sách này, sẽ không còn nghĩ Thiền là cái gì xa lạ với kinh điển. Vì thế, trong các Thiền viện, chúng tôi đều bắt buộc Thiền sinh phải học kỹ quyển sách này.

Quyển “KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI” được in thành sách, do chúng tôi giảng cho đại chúng tại Thiền viện Thường Chiếu, các Thiền sinh phát tâm ghi chép từ băng nhựa thành tập, trao chúng tôi xem. Chúng tôi thấy tạm được, nên chấp nhận cho in. Tuy nhiên, đây là lời giảng toàn văn nói nên khó được hoàn hảo. Phần dịch và giảng của chúng tôi khó tránh khỏi nhiều khuyết điểm, vì dịch trong khi giảng; lại tùy chỗ nhận hiểu đến đâu, chúng tôi giảng đến đấy. Vì thế, đây chưa phải là chân lý tối hậu, mong quí độc giả thông cảm cho.

Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Giảng Giải - Đương Đạo Thiện Tri Thức
Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Giảng Giải – Đương Đạo Thiện Tri Thức

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.