Giảm giá!

Mật Tông Tâm Pháp Chuẩn Đề Đà La Ni – ĐỨC CHUẨN ĐỀ

285,000

Mật Tông Tâm Pháp Chuẩn Đề Đà La Ni

Tác giả: ĐỨC CHUẨN ĐỀ

Dịch: Nguyễn Văn Rạng

145 Trang

Khể thủ quy y Tô Tất Đế

Đầu diện đảnh lễ Thất Cu (Câu) Chi

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề

Duy nguyện từ bi thuỳ gia hộ…

Dịch nghĩa:

Cúi đầu quy kính pháp viên thành (Quy y về Pháp bảo)

Đảnh lễ đủ 700 ức Phật (Quy y về Phật bảo)

Con nay xưng tán Đức Chuẩn Đề (Quy y về Tăng bảo)

Nhờ lượng từ bi thường ủng hộ. (Nhờ ơn Tam bảo gia hộ)

 

Mô tả

Đây là một tông phái của đạo Phật, chuyên tu hành và thành tựu ở kiếp đời hiện tại “chẳng đâu xa” bằng sự:

Tự lực: của bản thân là chính

Tha lực: nương nhờ đến chư vị nơi xuất thế gian

Nhưng đặc biệt hay dùng đến phương tiện thiện xảo để làm căn bản cho sự tu hành, đó là:

  • Chân ngôn (Tâm mật)
  • Ấn pháp (Thân mật)

  • Linh phù (Ý mật)

Nói về Chân ngôn: còn gọi là “CHÚ”. Đây là nơi bí mật, kín đáo và chân thật, được xuất phát ở nơi cái tâm của Phật vốn ẩn kín nơi Tâm.

Nói về Ấn pháp: là dùng đến các ngón tay đan để kết lại, thuộc về “Thân mật” để hỗ trợ và phát huy thêm về oai lực cho Chân ngôn được tốt hơn, hiệu nghiệm của sự màu nhiệm.

Linh phù: Đây là các đường vẽ, nét viết về oai lực, cũng hỗ trợ cho Chân ngôn và ấn pháp về năng lực.

Nhờ đến tha lực của chư Phật hộ trì trên bước đường tu học và hành, với sự kiên trì, nhất tâm của bản thân. Đó là sự kết hợp:

  • Tự lực.
  • Tha lực.
  • Oai thần lực.

Nếu chỉ nhờ sự trợ giúp về “Gia trí lực” qua kinh kệ thì không thể cứu vãn cho họ được giải thoát về tội nghiệp chướng, mà phải có sự hộ trì cứu giúp thêm về “Oai thần lực” của tất cả chư Phật mới có thể giúp họ giải thoát, được thành tựu ở kiếp đời hiện tại đang sống.

Mật tông là một tông phái chọn con đường giải thoát bằng phương tiện thiện xảo, còn gọi là pháp thuật mầu nhiệm để cứu giúp cho con người mau chóng thành tựu bằng oai lực của chư Phật ở đời này là vậy.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.