Phương Pháp Hành Trì Chuẩn Đề Đà La Ni (Bắt Ấn Mật Tông) – Thích Huyền Châu

199,000

  • Phương Pháp Hành Trì Chuẩn Đề Đà La Ni

  • Biên tập và chú thích: Thích Huyền Châu
  • 142 Trang

Mô tả

Phương Pháp Hành Trì Chuẩn Đề Đà La Ni (Bắt Ấn Mật Tông) – Thích Huyền Châu

Tập sách quý Phương Pháp Hành Trì Chuẩn Đề Đà La Ni mà độc gia cầm trên tay là kết tinh quá trình tìm tòi dịch thuật và thực nghiệm Mật tông của Du già sư Thích Viên Đức truyền trao đến Du già sư Thích Giác Lâm. Chúng tôi tình cờ biết quý ngài đã từng hiện thần lực làm Phật sự nên lòng rất ngưỡng mộ và thường mong đủ duyên để thể hiện sự kính trọng này.
Phương Pháp Hành Trì Chuẩn Đề Đà La Ni (Bắt Ấn Mật Tông) - Thích Huyền Châu
Phương Pháp Hành Trì Chuẩn Đề Đà La Ni (Bắt Ấn Mật Tông) – Thích Huyền Châu

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 21 × 15 × 1 cm
isbn_issn