Sách Thông Thiên Học: Thể Phách (Cái Phách) – Bạch Liên

200,000

Thể Phách (Cái Phách)

(DOUBLE ÉTHÉRIQUE)

Tác giả: Bạch Liên

Phụ thêm: Thể Phách Con Người – Nguyễn Thị Hai

Mô tả

Thể Phách (Cái Phách) – Bạch Liên

Như tôi đã nói trong quyển XÁC-THÂN, cái Phách là bộ máy để phát sanh-lực.  Không có nó, con người sẽ chết, cái xác sẽ rã ra các nguyên tử.

    Bởi nó giống xác-thịt và làm bằng chất tinh-khí (dĩ-thái: éther), nên người ta gọi nó là double éthérique.  Nó bao trùm hết các tạng-phủ của xác-thịt từ trong tới ngoài, nghĩa là mặt, mủi, tay, chơn, tim, phổi, ruột, gan con người đều có cái Phách.  Nó ló ra khỏi ngoài da lối 6 ly, song nó chiếu những lằn sanh lực ra khỏi mình lối 1 tấc ngoài.  Những lằn sanh-lực nầy làm ra hào-quang cái Phách (aura éthérique) hay là hào-quang của sự khương-kiện (aura de santé).

MÀU SẮC

    Cái phách màu xám tím (violet gris) hay là màu xám xanh (bleu gris) lợt, hơi chói sáng.  Nó tùy theo xác thịt mà biến đổi thể-chất.  Nếu xác-thịt tinh-tấn, nhẹ-nhàng thì nó cũng tinh-tấn nhẹ-nhàng, còn xác thị ô trược, nặng-nề thì nó cũng hóa ra ô trược nặng-nề vậy.

PHẬN-SỰ CỦA CÁI PHÁCH

    Cái phách có hai phận sự:

    Một là: Đem sanh-lực phân phát khắp thân-thể .

    Hai là:  Làm một cái cầu ở chính giữa cái xác và cái vía; nó truyền qua cái vía những sự tiếp-xúc của giác-quan xác-thịt và đem xuống cái óc xác-thịt và bộ thần-kinh mạng-lịnh của tâm-hồn và sự hiểu biết của mấy cảnh trên.

NHỮNGTRUNG-TÂM-LỰCCỦACÁI PHÁCH

    Trong cái Phách có những trung-tâm-lực, tiếng Phạn gọi là Luân-xa (Chakra) nghĩa là bánh xe hay là cái dĩa quay tròn. Những Luân-xa ở trên mặt cái Phách, ngoài xác-thịt lối 6 ly.  Khi chúng nó chưa mở thì chúng nó hơi sáng sáng, chừng mở ra rồi, chúng nó chói sáng như những mặt trời nhỏ, bề kinh-tâm (bề kính) từ 5 phân tới một tấc rưỡi.

PHẬN SỰ CỦA LUÂN-XA

    Luân-xa có hai phận-sự đặc-biệt: Một là rút sanh-lực rồi phân-phát nó, trước hết khắp cái phách, rồi từ đó qua xác-thịt đặng dưỡng sự sinh-tồn của các cơ-thể.  Hai là: khi mở ra rồi đem cho tâm phàm biết cái tánh của Luân-xa cái Vía chiếu đối với nó.

SỐ LUÂN-XA

    Có 10 Luân-xa ở gần mấy chổ sau nầy của xác-thịt

    1* Luân-xa thứ nhứt ở tại xương mông, giống như bông sen có 4 cánh.

    2* Luân-xa thứ nhì ở tại trái thăng (rate), giống như bông sen có 6 cánh.

    3* Luân-xa thứ ba ở tại rún, giống như bông sen có 10 cánh.

    4* Luân-xa thứ tư ở tại trái tim, giống như bông sen có 12 cánh.

    5* Luân-xa thứ năm ở tại yết-hầu, giống như bông sen có 16 cánh.

    6* Luân-xa thứ sáu ở chính giữa hai chơn mày, giống như bông sen có 96 cánh.

    7* Luân-xa thứ bảy ở đỉnh đầu, giống như bông sen có 972 cánh.

  8* 9* 10* Luân-xa thứ tám, thứ chín và thứ mười ở tại bộ phận sanh-dục, bên chánh-đạo không dùng tới.

Thể Phách (Cái Phách) - Bạch Liên
Thể Phách (Cái Phách) – Bạch Liên

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.