Tánh Không Cốt Tủy Triết Học Phật Giáo Nghiên cứu về Trung Quán tông – T. R. V. Murti

299,000

  • Tánh Không Cốt Tủy Triết Học Phật Giáo
  • NXB Hồng Đức 2019
  • T. R. V Murti
  • Dịch: Huỳnh Ngọc Chiến
  • 465 Trang

Mô tả

Tánh Không Cốt Tủy Triết Học Phật Giáo

Tác phẩm này là một nỗ lực của nhà tư tưởng lỗi lạc T. R. V. Murti giúp lấp đầy khoảng trống kiến thức của chúng ta. Đây là công trình nghiên cứu đầy đủ về Trung quán tông trong mọi khía cạnh quan trọng của nó, là tác phẩm khảo cứu nghiêm túc được đánh giá là một trong những cuốn sách hay nhất thế giới về Trung quán tông.

Prajnaparamita ( Bát nhã Ba La Mật Đa) là chỗ kết tinh của mọi lý luận trong thiên hạ, còn Sunyata, (Tánh Không)  làm tiêu dung tất cả các kiến giải cổ kim. Mô phỏng theo Ngọa Long Sinh, ta có thể nói “Trước Thiên Kiếm Prajnaparamita, lý luận không còn tuyệt học; dưới Tuyệt đao Sunyata, kiến giải không có sinh cơ.”! Đẩy lý trí con người vào tuyệt lộ, buộc tất cả các luận sư uyên bác phải đối diện với sự sụp đổ tan tành của mọi hệ thống lý luận, đó là Tuyệt đao. Nhưng phủ định toàn triệt theo tinh thần Prajna là thể cách vi diệu để đưa đến sự khẳng định toàn triệt trong cảnh giới tự do tuyệt đối, đó là Thiên kiếm. Tuyệt đao thì phá hủy mọi kiến giải theo thể cách của Trí tuệ, còn Thiên kiếm thì từ bi hóa độ theo thể điệu của Bi tâm. Cả kiếm lẫn đao đều vạch ra một thông lộ cho hành giả tìm về cõi đạo uyên nguyên trong sự Im Lặng của đức Phật – sự Im Lặng bao trùm tất cả những chân trời tư tưởng của nhân loại.Triết học Trung quán tông tạo ra cuộc cách mạng trong tư tưởng Phật giáo, và từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ nền triết học Ấn Độ.

Cuốn sách được chia thành ba phần rõ rệt, dài ngắn khác nhau nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Phần đầu chủ yếu nói về lịch sử Trung quán tông
Phần hai là phần chính của tác phẩm, dùng để trình bày đầy đủ  triết học Trung quán tông
Phần cuối của tác phẩm đối chiếu triết học Trung quán tông với những hệ thống triết học biện chứng pháp lừng danh ở phương Tây (Kant, Hegel và Bradley),

Toàn bộ tư tưởng Phật giáo đều hướng về học thuyết Không Tính của Trung quán tông (mādhyamaka). Tác phẩm này là một nỗ lực của nhà tư tưởng lỗi lạc T. R. V. Murti giúp lấp đầy khoảng trống kiến thức của chúng ta. Đây là công trình nghiên cứu đầy đủ về Trung quán tông trong mọi khía cạnh quan trọng của nó, là tác phẩm khảo cứu nghiêm túc được đánh giá là một trong những cuốn sách hay nhất thế giới về Trung quán tông.

Tánh Không Cốt Tủy Triết Học Phật Giáo Nghiên cứu về Trung Quán tông - T. R. V. Murti
Tánh Không Cốt Tủy Triết Học Phật Giáo Nghiên cứu về Trung Quán tông – T. R. V. Murti

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.