Thôi Bối Đồ (Đề Nhất Kỳ Thư Trong Dự Báo) – Lý Thuần Phong & Viên Thiên Cương

299,000

Thôi Bối Đồ

Tác giả: Lý Thuần Phong & Viên Thiên Cương

NXB Hồng Bàng 2012

379 Trang

Mô tả

Thôi Bối Đồ

Thôi Bối Đồ là cuốn sách tiên tri nổi tiếng thời Trung Quốc cổ đại, bao gồm những dự ngôn chuẩn xác phi thường. Trong đó, đại sự Trung Quốc giai đoạn ngày nay, cũng như giai đoạn đặc thù của lịch sử nhân loại hôm nay, đều được Thôi Bối Đồ nói đến.

Trung Quốc cổ đại có bảy trước tác Dự đoán học nổi tiếng, gồm có: “Vạn niên ca” của Khương Tử Nha thời Chu, “Mã tiền khóa”của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, , “Thôi Bối Đồ” của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương triều Đường, “Tàng đầu thi” của Lý Thuần Phong triều Đường, “Hoàng Nghiệt thiền sư thi” của Hoàng Nghiệt triều Đường, “Mai hoa thi” của Thiệu Khang Tiết triều Tống, và “Thiêu bính ca” của Lưu Bá Ôn triều Minh. Trong bảy trước tác này, có phạm vi lưu truyền rộng rãi nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất và nổi tiếng nhất là “Thôi Bối Đồ”.

Đồ giải – Thôi Bối Đồ: Đệ nhất kỳ thư trong lĩnh vực dự báo, ra đời từ thế kỷ VII. ” Thôi Bối Đồ” đã đưa ra:

– 58 đồ tượng dự đoán chi tiết về những sự kiện xảy ra trong tương lai.

– 42 đồ tượng đã được kiểm chứng trong lịch sử với độ chính xác tuyệt đối

– 16 đồ tượng tiếp theo, làm thế nào để giải mã được tiến trình lịch sử trong tương lai của nhân loại?

Thôi Bối Đồ – Pho lịch sử mang tính dự báo, toàn bộ tác phẩm có tổng cộng 60 đồ hình, lần lượt đặt tên dựa theo 60 Giáp tý và 60 Quẻ, nhằm mục đích dự đoán về các sự kiện sẽ xẩy ra trong các thời kỳ sau đó. Hai chữ Thôi Bối trong tên sách là căn cứ cào quẻ tượng cuối cùng của sách: “Vạn vạn thiên thiên thuyết bất tận, bất như thôi bối khứ quy hưu” (Muôn vàn lời nói cũng không hết, chi bằng đẩy lưng về nghỉ ngơi)

Mục lục
Lời giới thiệu

Chương 1: Cuốn sách Tướng pháp nổi tiếng nhất của Trung Quốc cổ đại

1- “Thôi bối đồ”: Cuốn sách cấm xuyên lịch sử đầy bí ẩn

2- Có nhiều phiên bản: Điên đảo bản (bản đảo lộn), Kim phê bản (bản do Kim Thánh Thán bình chú)

3- Hai tác giả: Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương

4- Võ Hậu xưng đế: Dự đoán quan trọng nhất

5- Học thuyết sấm vĩ: Biến tướng của ẩn ngữ dự đoán

6- Đa dạng và đặc sắc: Năm hình thức dự đoán

7- Chơi chữ: Bốn kỹ xảo dự đoán

8- Năm 2012: Bốn dự đoán về ngày tận thế

9- Trình tự 8 quẻ cung: Mạch logic của tác phẩm

Chương 2: 60 tượng của Thôi Bối Đồ

Tượng thứ 1 – Tượng thứ 60

Thôi Bối Đồ
Thôi Bối Đồ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.