Tìm Hiểu Tứ Thánh Đế – Tỳ Khưu Hộ Pháp

299,000

Tìm Hiểu Tứ Thánh Đế

Tác giả: Tỳ Khưu Hộ Pháp
Số trang: 455
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo 2020

Mô tả

Tìm Hiểu Tứ Thánh Đế

Tứ Thánh-đế là sự-thật chân-lý mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ. Tứ Thánh-đế có 4 pháp đó là khổ-Thánh-đế, nhân sinh khổ-Thánh-đế, diệt khổ-Thánh-đế, pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế. Bậc Thánh-nhân có 4 bậc đó là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bất-lai, bậc Thánh A-ra-hán.

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo.

Tứ Thánh-đế đó là những pháp nào?

– Khổ-Thánh-đế đó là ngũ-uẩn chấp-thủ là pháp nên biết.

– Nhân sinh khổ-Thánh-đế đó là tham-ái là pháp nên diệt.

– Diệt khổ-Thánh-đế đó là Niết-bàn là pháp nên chứng ngộ.

– Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế đó là pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp nên tiến hành.

Mỗi Thánh-đế có tam-tuệ-luân đó là trí-tuệ-học, trí-tuệ-hành, trí-tuệ-thành.

Tìm Hiểu Tứ Thánh Đế - Tỳ Khưu Hộ Pháp
Tìm Hiểu Tứ Thánh Đế – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.