Tôn Tử Binh Pháp (13 bài binh pháp của Tôn Tử) – Thi Đạt Chí

98,000

  • Tôn Tử Binh Pháp
  • NXB Việt Hoa 1955
  • Thi Đạt Chí
  • 116 Trang

Mô tả

Tôn Tử Binh Pháp (13 bài binh pháp của Tôn Tử) – Thi Đạt Chí

13 bài binh pháp của Tôn Tử, là một quyển sách vô giá về quân sự học. Tác giả Tôn Tử, là một nhà quân sự đại tài của Trung Hoa. Mặc dầu trải qua mấy nghìn năm nhưng học thuyết của ông không bao giờ bị đào thải, hơn nữa lại càng được phát dương quang đại. Trong thời đại nguyên tử này, học thuyết của Tôn Tử vẫn được các nhà quản sự danh tiếng trên toàn cầu nghiên cứu, học tập và đem ra thí nghiệm trên bãi chiến trường. Nó đã chứng tỏ là một học thuyết tuyệt luôn, thật là “Thiên cổ bất dịch”.

Mục lục 13 bài binh pháp Tôn Tử

Bài thứ nhất: Luận về kế hoạch cốt yếu.

Bài thứ hai: Luận về tác chiến.

Bài thứ ba: Luận về mưu công.

Bài thứ tư: Luận về quân hình.

Bài thứ năm: Luận về hình thế.

Bài thứ sau: Luận về hư thuật.

Bài thứ bẩy: Luận về tranh đấu.

Bài thứ tám: Luận về chín điều biến hóa.

Bài thứ chín: Luận về hành quân.

Bài thứ mười: Luận về hình thế trận địa.

Bài thứ mười một: Luận về chín trận địa.

Bài thứ mười hai: Luận về tấn công bằng lửa.

Bài thứ mười ba: Luận về gián điệp.

Tôn Tử Binh Pháp (13 bài binh pháp của Tôn Tử) - Thi Đạt Chí
Tôn Tử Binh Pháp (13 bài binh pháp của Tôn Tử) – Thi Đạt Chí

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.