Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Giác Giới

299,000

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp
NXB Vạn Hạnh 2003
Giác Giới
367 Trang

Mô tả

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp

LỜI GIỚI THIỆU

Vi Diệu Pháp ( Abhidhamma ) là phần giáo lý thâm sâu nhất của kinh điển Phật giáo. Ba tạng kinh điển là tạng Kinh (Sutta), tạng Luật ( Vinaya ), và tạng Vi Diệu Pháp ( Abhidhamma ), gồm 84.000  pháp môn, thì riêng về tạng Vi Diệu Pháp đã gồm hết phân nửa số pháp môn, tức là có 42.000 pháp môn.

Tuy quan trọng là như vậy nhưng vì quá cao siêu nên ít ai học hiểu và nghiên cứu tường tận .

Muốn nghiên cứu, đọc hiểu chánh tạng, Vi Diệu Pháp, trước nhất phải họcvà nắm vững yếu lý chi pháp, làm kiến thức chìa khóa thì mới mở cửa kho tàng Vi Diệu Pháp được dễ dàng.

Quyển Abhidhammatthasangaha  của Ngài A-xà-lê Anuruddha, một vị Luận sư lừng danh, đã trước tác. Đây là một quyển sách gối đầu cho những ai chuyên tâm học A-tỳ-đàm, với sự trình bày hàm súc và có hệ thống dễ học.

Dựa vào tác phẩm quý báu đó, các vị giảng sư A-Tỳ-đàm đã làm giáo trình giảng dạy.

Quyển sách đang có trong tay của chúng ta đây, là một giáo trình dạy Vi Diệu Pháp cho chư Tăng Trung cấp Phật học khóa VIII, các học viênđã cố gắng ghi chép đầy đủ và Thư ký ban tu thư chịu khó đánh vi tính làm thành sách để lưu lại và phát hành cho các học viện làm tài liệu tham khảo.

Đây không phải là một công trình lớn lao gì, nhưng rất có giá trị và hữu ích , nên chúng tôi san định và giới thiệu quyển sách đến quý vị.

Mùa an cư PL. 2547

Giáo Thọ sư Giác Giới

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp
Vi Diệu Pháp Sơ Cấp

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Hai  sự thật

Pháp thân đế ( Paramattasacca )

80 pháp thực tính

Bốn loại tâm

Sự phân loại tâm

Các loại tâm sở

Sự tương quan giữa tâm và tâm sở

–         Tâm nhiếp tâm sở

–         Tâm sở phối hợp tâm

–         Sắc pháp

Sự phân loại sắc pháp

Bốn nhân sanh  sắc pháp

Các bọn sắc pháp

Linh tinh yếu hiệp

–         Thọ yếu hiệp

–         Nhân

–         Sự

–         Môn

–         Vật

–         Cảnh

Tương tập yếu hiệp

–         Bất thiện yếu hiệp

–         Tạp loại yếu hiệp

–         Đảng giác yếu hiệp

–         Hàm tận yếu hiệp

Ngoại lộ

–         Người

–         Cõi

Lộ trình tâm

–         Tâm lộ ngũ môn

–         Lộ tâm ý môn

Lộ sắc

–         Sắc pháp diễn tiến trong cõi dục

–         Sắc pháp diễn tiến trong cõi sắc hữu tưởng

–         Sắc pháp diễn tiến trong cõi sắc vô tưởng

Duyên sinh

Đầu đề tam

Đầu đề nhị

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.