Bí Ẩn Của Bát Quái (Kinh Dịch Nhân Sinh Quyết Sách Chỉ Nam) – Vương Ngọc Đức

499,000

Bí Ẩn Của Bát Quái (Kinh Dịch Nhân Sinh Quyết Sách Chỉ Nam)

Đại Điển Tích Văn Hóa Trung Hoa

NXB Văn Hóa Thông Tin 2005
Vương Ngọc Đức
942 Trang
Tri thức cơ bản về bát quái.
Quan niệm tư tưởng.
Nguồn gốc văn hóa của bát quái.
Phụ lục: Chu dịch nhân sinh quyết sách chỉ nam.

Mô tả

Bí Ẩn Của Bát Quái

Trong vài năm gần đây, nhất là từ khi chúng ta bước vào thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, một số hiện tượng mê tín dị đoan, có một thời tạm lắng xuống, nay lại có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Đâu đó, những cuốn sách in trái phép như: Tử vi, Tướng số, Lịch vạn sự, Xem tướng tay tướng mặt,… được lén lút bày bán.

Kinh nghiệm cho thấy, để chốt lại có hiệu quả những tàn tích của văn hóa lạc hậu, cần phải xây dựng một nền văn hóa văn minh, khoa học và tiến bộ.

Với mục đích trên, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin cho ra mắt bạn đọc bộ sách Đại Điển Tích Văn Hóa Trung Hoa. Trong bộ sách này, các tác giả – những học giả lớn của Trung Quốc đương đại – đã trình bày một cách có hệ thống những nghiên cứu công phu về những hiện tượng văn hóa mang tính chất thần bí sâu đậm.
Bằng việc vận dụng các quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, với thái độ khách quan khoa học, các tác giả đã chỉ ra những yếu tố hợp lý cấn kế thừa trong số các kinh nghiệm và tri thức của người xưa để lại trong các thuật Phong thủy, Trạch cát, Quyền mưu, Chiêm tinh, Chiêm mộng,… đồng thời cũng chỉ ra các điểm vô lý mê tín dị đoan, các lý luận mâu thuẫn và phản khoa học trong các thuật đó.
Xin trân trọng giới thiệu

Bí Ẩn Của Bát Quái (Kinh Dịch Nhân Sinh Quyết Sách Chỉ Nam) - Vương Ngọc Đức
Bí Ẩn Của Bát Quái (Kinh Dịch Nhân Sinh Quyết Sách Chỉ Nam) – Vương Ngọc Đức

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.