Con Người Là Ai Xuống Cõi Trần Làm Chi Cái Vía Con Người – Bạch Liên 1949

199,000

CON NGƯỜI LÀ AI?
XUỐNG CÕI TRẦN LÀM CHI?

Quyển thứ ba

CÁI VÍA CON NGƯỜI

BẠCH LIÊN-1949

Mô tả

Con Người Là Ai Xuống Cõi Trần Làm Chi Cái Vía Con Người – Bạch Liên 1949

Để tưởng nhớ đến vị huynh trưởng Bạch Liên Phạm Ngọc Đa, người đầu tiên có công mang ánh sáng TTH vào Việt Nam. Với tinh thần tưởng niệm người xưa cũng như nhớ lại thời kỳ phôi thai của TTH Việt Nam, chúng tôi chụp lại nguyên bản một số tác phẩm thời kỳ đầu của Huynh trưởng.
Tiếng Việt tuy phát triển từ tiền thế kỷ 20, nhưng phải mất nửa bán thế kỷ, tiếng Việt mới có tiêu chuẩn ổn định. Tác phẩm Xác, Phách, Vía, Trí được viết vào năm 1949 vì lẽ đó văn phong của nó không dễ đọc như ngày nay nhất là nó lại được viết tại Châu Đốc, nên mang một sắc thái âm hưởng của tiếng Nam thuần túy. Bởi thế, kính xin quý vị thưởng thức tác phẩm trong tinh thần hoài niệm và trong bối cảnh tiếng Việt của miền Nam thời tiền bán thế kỷ 20.

Tuy thế, nội dung tác phẩm lại chứa đầy tư tưởng mới lạ, chẳng những mới lạ ở những năm 1949 mà ngay cả bây giờ cũng còn mới lạ.


Ở bản chụp, chúng tôi vẫn giữ nguyên gốc không sửa chữa, nhưng để tiện cho việc đọc, chúng tôi cũng có thêm bản đánh máy kèm theo và hầu để người đọc cảm thấy dễ chịu hơn, chúng tôi xin mạn phép sửa lại một số nhỏ lỗi chính tả (không sửa chữa văn phong và từ ngữ).

 

MỤC-LỤC

CHƯƠNG THỨ NHỨ

Hình dạng cái vía

Cái vía của các hạng người – Cái vía cũng hao mòn như xác thịt

Màu sắc của cái vía

Những Luân-xa của cái vía

Làm sao mở mấy Luân-xa

Tấm chảng dừng

CHƯƠNG THỨ HAI

Phận-sự của cái vía  Giúp cho xác-thịt biết cảm-động Những sự thí-nghiệm của H. Durville

1.    Sự đau-đớn hay là sự động-dạng

2.    Sự thấy

3.    Sự nghe

4.    Sự ngưĩ

5.    Sự nếm

Bàn qua những sự thí-nghiệm

Tại sao ngủ mơ

Cái vía bắt cầu cho linh-hồn thông-thương với cõi Trần

Cái vía làm một thể riêng để hành-động trên cõi Trung-Giới

Ba cách xuất vía

CHƯƠNG THỨ BA

a.     Xuất vía tự-nhiên

b.    Nhờ ông thầy làm cho xuất vía

c.     Tự mình xuất vía

Sáu chuyện xuất vía

Xuất vía đi chơi bị vợ thiêu xác

Xuất vía đi cứu người

Chuyện một đứa nhỏ khỏi bị thiêu

Chuyện một bà già đi xe lửa khỏi bị giựt đồ

Chuyện đứa nhỏ té xuống gành

Chuyện một đám hỏa hoạn

Vì sao đánh cái vía mà xác thịt không bị bịnh

Chuyện bà thánh Lidwine

Phái bàn-môn xuất vía nhát người bị chém.

Chuyện bà phù-thủy Jane Brooks    

Chuyện bà Juliane Cox

Xuất vía đi hội phù-thủy

Những chuyện quái lạ :

   a) Ma-lai rút ruột

   b) Người ta hóa hình chó sói

Chuyện người xay bột tên Bigot

Những chuyện đời nay

Nhập vô mình cá sấu trả thù bị giết

Chuyện thư da trâu và thư gạo

Những người không học phép xuất vía mà xuất vía được

CHƯƠNG THỨ TƯ

Chiêm-bao

Nguyên nhân sanh ra chiêm-bao

Chiêm-bao xác thịt

Chiêm-bao cái Phách

Vấn-đề thời gian trong chiêm-bao

Chiêm-bao cái vía

Chiêm-bao báo tin trước và chiêm-bao bóng-dáng

Chuyện một người thợ rèn bị cưa chân

Đi săn ngoài biển bị chết chìm

Hồn ma đáp ơn

Điềm chiêm-bao của ông Đốc-tơ Sermyn

Điềm chiêm-bao của Sir Noèl Platon

Chiêm-bao thấy cá

Sách bàn chiêm-bao

Phải biết lợi dụng giấc ngủ

CHƯƠNG THỨ NĂM

Tại sao thần-thánh biết ý mình muốn cái chi ?

Nhiều hạng thần nhãn

Hai thứ thần nhãn

Chuyện những người có thần nhãn

Chuyện ông Đại-tá Custodis uống cây Yagé

Những vị mở được chỗ bí-yếu giữa hai chơn mày

Chuyện ông cố-đạo (Curé) d’Ars

Có nên dùng thần nhãn xem lén việc riêng của thiên-hạ chăng ?

CHƯƠNG THỨ SÁU

Tánh nết cái vía

Cái chi ảnh-hưởng tới cái vía

Con Người Là Ai Xuống Cõi Trần Làm Chi Cái Vía Con Người - Bạch Liên 1949
Con Người Là Ai Xuống Cõi Trần Làm Chi Cái Vía Con Người – Bạch Liên 1949

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.