Đại Nam Nhất Thống Chí Lục Tỉnh Nam Việt – Nguyễn Tạo

299,000

Đại Nam Nhất Thống Chí Lục Tỉnh Nam Việt

NXB Nha Văn Hóa 1959
Nguyễn Tạo
Tập Thượng: 156 Trang, Biên Hoà, Gia Định, Định Tường
Tập Hạ: 134 Trang, Hà Tiên, An Giang, Vĩnh Long

Mô tả

Đại Nam Nhất Thống Chí Lục Tỉnh Nam Việt

Từ trước đến nay, người ta chỉ quan tâm đến sử học mà ít ai quan tâm đến địa lý học nhất là ở nước Việt Nam ta. Đó là một khuyết điểm lớn cần phải bổ túc vì xét ra Sử học và Địa học phải đi đôi với nhau như hình với bóng.

Nếu Sử học chú trọng về thời gian tức là bề sâu thì Địa học lại chú trọng về không gian tức là bề rộng, hai ngành luôn luôn liên hệ mật thiết với nhau.

Nam Kỳ Lục tỉnh hay Lục tỉnh là tên gọi miền Nam Việt Nam thời nhà Nguyễn độc lập, tức là khoảng thời gian từ năm 1832 (cải cách hành chính của Minh Mạng) tới năm 1862 (khi Pháp chiếm 3 tỉnh Miền Đông) và năm 1867 (khi Pháp chiếm nốt 3 tỉnh Miền Tây). Đương thời, người Phá

Đại Nam Nhất Thống Chí Lục Tỉnh Nam Việt
Đại Nam Nhất Thống Chí Lục Tỉnh Nam Việt

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.