Giảm giá!

Diên Quang Tập (Khai Quang Điễm Nhãn Hộ Pháp Phật Chứng) – Pháp Sư Huyền Trí

Original price was: ₫299,000.Current price is: ₫220,000.

  • Diên Quang Tập (Khai Quang Điễm Nhãn Hộ Pháp Phật Chứng)

  • Dịch: Pháp Sư Huyền Trí
  • Sách gồm 341 trang
  • Sách có ba phần chính: Phần thứ nhất là nguyên bản chữ hán, phần thứ hai là dịch theo nguyên bản, phần thứ ba là diễn lại chau chuốt

Mô tả

Diên Quang Tập (Khai Quang Điễm Nhãn Hộ Pháp Phật Chứng) – Pháp Sư Huyền Trí

1.Chuẩn bị tượng, lau chùi cho sạch sẽ, để nơi trang nghiêm,cũng có thể để vào vị trí sau này để cố định.

2.Chuẩn bị, bùa, dược, các vật phẩm yểm tâm, xin lưu ý về phương pháp chọn ngày giờ làm bùa.

3.Yểm tâm.Chọn được người có tài đức để yểm, yểm xong thì phải dán bùa niêm phong.

4.Điễm nhãn, theo thứ tự. Mỗi tượng đầu phải điểm nhãn khai quang riêng, không được khai quang tập thể.

5.Đưa tượng vào vị trí và làm lễ khánh tán, yên vị.

Diên Quang Tập (Khai Quang Điễm Nhãn Hộ Pháp Phật Chứng) - Pháp Sư Huyền Trí
Diên Quang Tập (Khai Quang Điễm Nhãn Hộ Pháp Phật Chứng) – Pháp Sư Huyền Trí

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 25 × 15 × 2 cm
isbn_issn