Đơn Kinh Đạo Giáo Cao Đài (Kim Tiên Chứng Luận & Huệ Mạng Kinh) – Hoa Dương Thiền Sư

250,000

  • Đơn Kinh (Kim Tiên Chứng Luận & Huệ Mạng Kinh)
  • Tác giả: Hoa Dương Thiền Sư
  • Thích giải: Huệ Từ
  • 256+99 Trang

Mô tả

Sách kinh của tiên Phật nhiều vô số, bậc sơ học làm sao suốt thông hết. Chư đồng chí thương đời phát tâm cầu Chánh đạo cũng không biết cửa vào. Đã không chân sư lại ít bí kinh, nên tu sĩ lầm theo khô tịch và bị rơi vào tà thuật. Tình trạng này khắp nơi đều có. Do đó nên lòng ta bùi ngùi, mới phát lên ý chí chuẩn cứu. Nhờ đó, chẳng bao lâu ta gặp được chân truyền thực dụng chẳng đợi khẩu truyền diện thọ mới minh. Đó là Đơn Kinh bao gồm Kim Tiên Chứng Luận Huệ Mạng Kinh. Tiếp sau đó có một nhà ấn loát, muốn góp phần phát huy Chân truyền, nên đến gặp ta để xin lời tựa và đề nghị nên phân ra điều mục, cùng góp phần tham nghị. Ta nghĩ sức mình có hạn, sao dám luận bàn về cơ ảo diệu của Phật tiên. Chứng luậnHuệ Mạng thật là một loại Chân kinh thuần dốc, đi sâu vào Tánh Mạng. Tiến tới một tấc được một tấc. Tiến lên một thước được một thước. Tâm noi theo, sức thực hành, đều có thực tế. Lòng ta vô cùng hoan hỉ, là con đường tu luyện ngày nay được rõ ràng và tốt đẹp. Hoa Dương Thiền sư cách nay chưa lâu, lại thường cùng với môn đệ trong nhóm Quỳnh Ngọc ngao du nơi các danh sơn thắng cảnh, nếu có duyên ắt sớm chiều cũng được gặp. Há đâu phải hư vô cao viễn, chỉ khen ngợi mà chẳng được học sao. Nếu được chứng luận mà chẳng được huệ mạng thì sẽ có sự sai lầm ở Đại Châu Thiên không rõ thấu. Nay hai kinh hiệp dính, Tiên Thích giúp nhau được rõ ràng, có thể là một viên ngọc Bích tuyệt mỹ. Theo dõi từng lời nói, đều là lấy Mạng làm Thể, lấy Tánh làm Dụng, lấy Dược làm Kinh, lấy Hỏa làm Vỹ

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 1.00 cm
isbn_issn