Giảm giá!

Kinh Chuẩn Đề Bổn Tôn (Kinh Mật Tông) – Mật Sư Thích Giác Tiến

299,000

  • Kinh Chuẩn Đề Bổn Tôn

  • Tác giả: Mật Sư Thích Giác Tiến
  • Tháng 8, Ất Mùi
  • 561 Trang

Mô tả

Kinh Chuẩn Đề Bổn Tôn (Kinh Mật Tông) – Mật Sư Thích Giác Tiến

Đức Đại Nhật Như Lai là một vị Phật thành tựu quả Tô Tất Địa đầu tiên ở trung tâm vũ trụ, chân truyền giáo môn Mật Tông trong thời kỳ chính pháp tại thế giới Ta Bà.

Đến đời tượng pháp đức Tỳ Lô Giá Na Phật lại xuất thế, ngài đem giáo môn Mật Tông này phổ biến rộng khắp nhân gian rồi thị tịch. Qua thời kỳ Mạt pháp, có ngài Uế Tích IL Ô Sô Sáp Na định tiếp tục truyền thừa giáo môn này. Nhưng thế lực của bọn ngoại đạo quá lớn, nên ngài Uế Tích Kim Cang im lặng giữ gìn giáo môn này cho đến lúc thu thần nhập diệt. Từ đó giáo môn Mật Tông xem như chấm dứt, trãi qua bảy đức Phật : Tỳ Lô Giá Na, Thi Khí, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp cho đến đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trong những thời kỳ như vậy, người ta chỉ nghe đến danh từ Mật Tông bằng than chú, linh phù (dịch là bua) của ngoại đạo, mà không biết Mật Tông là gì ? Các bộ Mật Tạng ghi chép lại toàn bộ đều là chú thuật, đại linh phù, nhưng không có lời dạy đích đáng của Phật, khiến cho giới trí thức nghi ngờ và thất vọng vì Mật Tông là một ta phap.

Mãi đến đời đức Từ phụ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thời kỳ chính pháp được lập lại, phá vỡ toàn bộ hệ thống me tín, dị doan, bua, chú. Phật đã khéo léo đem Thiền Tông dẫn dụ phương tiện chỉ bày pháp giải thoát cho chúng sinh qui tựu bỏ ta về chính. Đức Phật chỉ nhắc nhở sơ lược về giáo môn Mật Tông mà không nói rõ sự xuất phát và lai lịch của nó.

Kinh Chuẩn Đề Bổn Tôn
Kinh Chuẩn Đề Bổn Tôn

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21 × 15 × 2 cm
isbn_issn