Giảm giá!

Bộ 19 Cuốn Sách Cúng Cổ Cúng Vong Cúng Tổ Tiên – Chữ Nôm Song Ngữ Quốc Ngữ

Original price was: ₫950,000.Current price is: ₫650,000.

bộ 19 cuốn sách cúng tam tứ phủ dạng song ngữ được đóng chung trong 1 cuốn in bằng giấy vàng xưa rất thích hợp để các thầy sử dụng

 1. Thượng Lương Cất Nóc Khoa
 2. Cốt Lô Hương An Tâm Tượng
 3. Giải Quan Sát Khoa
 4. Lễ Nhập Trạch Khoa
 5. Lễ Tạ Mộ Khoa
 6. Di Cung Hoán Số Khoa
 7. Tiền Duyên Tà Tinh Khoa
 8. Tiếp Linh Chiêu Hồn Khoa
 9. Cúng Động Thổ Khoa
 10. Cô Thần Quả Tú Khoa
 11. Tào Quan Kí Khố Khoa
 12. Khai Quang Điểm Nhãn Khoa
 13. Diên Quang Tam Muội Khoa
 14. Cầu Nhân Duyên Khoa
 15. Tứ Phủ Trình Đồng Tiến Căn Khoa
 16. Trị Trùng Tang Khoa
 17. Chiêu Hồn Nhập Cốt Khoa
 18. Chiêu Tài Tụ Bảo Khoa
 19. Lục Thập Hoa Giáp Khoa

Mô tả

bộ 19 cuốn sách cúng tam tứ phủ dạng song ngữ được đóng chung trong 1 cuốn in bằng giấy vàng xưa rất thích hợp để các thầy sử dụng

 1. Thượng Lương Cất Nóc Khoa
 2. Cốt Lô Hương An Tâm Tượng
 3. Giải Quan Sát Khoa
 4. Lễ Nhập Trạch Khoa
 5. Lễ Tạ Mộ Khoa
 6. Di Cung Hoán Số Khoa
 7. Tiền Duyên Tà Tinh Khoa
 8. Tiếp Linh Chiêu Hồn Khoa
 9. Cúng Động Thổ Khoa
 10. Cô Thần Quả Tú Khoa
 11. Tào Quan Kí Khố Khoa
 12. Khai Quang Điểm Nhãn Khoa
 13. Diên Quang Tam Muội Khoa
 14. Cầu Nhân Duyên Khoa
 15. Tứ Phủ Trình Đồng Tiến Căn Khoa
 16. Trị Trùng Tang Khoa
 17. Chiêu Hồn Nhập Cốt Khoa
 18. Chiêu Tài Tụ Bảo Khoa
 19. Lục Thập Hoa Giáp Khoa
Bộ 19 Cuốn Sách Cúng Cổ Cúng Vong Cúng Tổ Tiên - Chữ Nôm Song Ngữ Quốc Ngữ
Bộ 19 Cuốn Sách Cúng Cổ Cúng Vong Cúng Tổ Tiên – Chữ Nôm Song Ngữ Quốc Ngữ

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 5.00 cm
isbn_issn