Lão Tử Đạo Đức Kinh Quốc Văn Giải Thích – Hạo Nhiên Nghiêm Toản (2 Tập)

400,000

  1. Lão Tử Đạo Đức Kinh Quốc Văn Giải Thích

  2. Hạo Nhiên Nghiêm Toản (Quyển I + II)

  3. 290+450 Trang

Đạo Đức Kinh là quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 TCN. Theo truyền thuyết thì Lão Tử vì chán chường thế sự nên cưỡi trâu xanh đi ở ẩn. Ông Doãn Hỷ đang làm quan giữ ải Hàm Cốc níu lại “nếu ngài quyết đi ẩn cư xin vì tôi để lại một bộ sách!”, Lão Tử bèn ở lại cửa ải Hàm Cốc viết bộ “Đạo Đức Kinh” dặn Doãn Hỷ cứ tu theo đó thì đắc đạo. Do đó, Đạo Đức Kinh còn được gọi là sách Lão Tử.

Mô tả

Lão Tử Đạo Đức Kinh Quốc Văn Giải Thích

Tác phẩm của Lão Tử, cuốn Đạo Đức Kinh, là một trong những cuốn chuyên luận đáng chú ý nhất trong lịch sử triết học Trung Quốc. Nó là kiệt tác được cho là của ông, đụng chạm tới nhiều vấn đề của triết học trong quan hệ giữa con người và thiên nhiên, “người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên”, rằng con người cần sống hòa hợp với thiên nhiên và tạo hóa, tuân theo quy luật của thiên nhiên, tu luyện để sống lâu và gần với Đạo.

Nguồn gốc lịch sử của Đạo giáo được xác nhận nằm ở thế kỉ thứ 4 trước CN, khi tác phẩm Đạo Đức kinh của Lão Tử xuất hiện.

Đạo Đức Kinh gồm có 81 chương với khoảng 5000 chữ Hán, chia làm 2 phần: Thượng Kinh và Hạ Kinh.

Thượng Kinh gồm 37 chương, bắt đầu bằng câu: “Đạo khả Đạo phi thường Đạo”. Thượng Kinh luận về chữ Đạo nên được gọi là Đạo Kinh.

Hạ Kinh gồm 44 chương, bắt đầu bằng câu: “Thượng Đức bất Đức thị dĩ hữu Đức”. Hạ Kinh luận về chữ Đức nên được gọi là Đức Kinh.

Lão Tử Đạo Đức Kinh - Hạo Nhiên Nghiêm Toản (2 Tập)
Lão Tử Đạo Đức Kinh – Hạo Nhiên Nghiêm Toản (2 Tập)

Thông tin bổ sung

Lão Tử Đạo Đức Kinh Quốc Văn Giải Thích, Hạo Nhiên Nghiêm Toản, Quyển I + II , 290+450 Trang

300000

Lão Tử Đạo Đức Huyền Bí, Giáp Văn Cường, 270 Trang

200000

Lão Tử Đạo Đức Kinh - Thu Giang Nguyễn Duy Cần, 397 Trang

250000

Lão Tử Đạo Đức Kinh - Nguyễn Hiến Lê, 276 Trang

200000

Lão Tử Triết Học Khảo Cứu, Ngô Tất Tố, 115 Trang

100000

Nghiệm Giải Đạo Đức Kinh, Lê Hòa Phong, 101 Trang

100000

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.